Bostadsplattformen Hemnet sätter teckningskursen i bolagets nyintroduktion på Nasdaq Stockholm till 115 kronor per aktie, vilket är högst i det aviserade intervallet på 95 till 115 kronor per aktie. Det framgår av ett pressmeddelande.

ANNONS

Erbjudandet har genererat ett mycket stort intresse bland svenska och internationella investerare samt bland allmänheten i Sverige och blev kraftigt övertecknat.

Teckningskursen motsvarar en värdering av bolaget på 11,63 miljarder kronor. Erbjudandet omfattar 17,89 miljoner aktier, vilket motsvarar 17,7 procent av aktierna i bolaget. Säljare av aktierna är General Atlantic, Sprints Capital, Care of Hemnet och ett antal andra aktieägare, däribland vissa styrelseledamöter och ledande befattningshavare.

Kan sälja övertilldelningsoption 

Det finns även en övertilldelningsoption att sälja ytteligare 1,79 miljoner aktier. Vid fullt utnyttjande av övertilldelningsoption utgör erbjudandet 19,68 miljoner aktier, vilket motsvarar 19,5 procent av aktierna i Hemnet. Värdet på erbjudandet uppgår till 2,26 miljarder kronor förutsatt att övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo.

General Atlantic och Sprints Capital kommer omedelbart efter erbjudandet och förutsatt att övertilldelningsoptionen nyttjas till fullo, kvarstå som Hemnets största aktieägare med 41,1 och respektive 11,8 procent av aktierna i Hemnet.

Hemnets aktie börjar i dag den 27 april att handlas på Stockholmsbörsen, Nasdaq Stockholms huvudlista. Aktien handlas med kortnamnet HEM på segmentet Largecap.

ANNONS
ANNONS

Läs även: Di: Avstå från att teckna dig i Hemnet [DagensPS.se] »