Sandviks förvärvstakt kommer öka framgent, givet att målet nu är 2,5 procent förvärvsdriven tillväxt under en cykel. Det säger Sandviks vd Stefan Widing under den virtuella kapitalmarknadsdagen.

ANNONS

Under perioden 2016 till 2020 har flera förvärv gjorts som adderat intäkter om två miljarder kronor. Nu förväntas förvärvstakten öka, och förvärv som adderar 0,6 miljarder kronor har redan utannonserats.

”Det mest viktiga är att förvärv blir en naturlig del av de flesta verksamheterna”, säger Stefan Widing.

Sandvik har för avsikt att utveckla förvärvsprocessen samt förbättra integrationen av förvärven.

Tillväxten i fokus

Verkstadsbolaget Sandvik uppgav under morgonen inför dagens virtuella kapitalmarknadsdag att det finansiella målet om minst 5 procent tillväxt över en cykel, organiskt och genom förvärv, kvarstår. Nu ska man skifta över till tillväxt.

Sandvik beslutade tidigare i oktober att man bildar ett nytt affärsområde, Sandvik Rock Processing Solutions, med start 1 januari 2021. Det ska utgöras av den befintliga divisionen Crushing and Screening, som idag ingår i affärsområdet Sandvik Mining and Rock Technology.

”Genom att separera Crushing and Screening från Sandvik Mining and Rock Technology skapar vi två världsledande verksamheter. Vi ser flera nischer som vi kan expandera till, och även förvärv är aktuellt”, säger Widing.

”Vi är ett annat bolag i dag”

Balansräkningen bedöms vara redo för att stödja tillväxten, med stort utrymme för att öka belåningen.

ANNONS
ANNONS

Han påpekar att bolaget har lyckats upprätthålla lönsamheten över målet om 16 procent i ebit-marginal, trots ett kraftigt intäktstapp i ljuset av coronapandemin. Det markerar en stor skillnad mot finanskrisen då ett liknande omsättningstapp belastade lönsamheten.

”Vi är ett annat bolag i dag från då”, förklarar Widing.

Omsättningstappet har parerats genom bland annat besparingsprogrammet, mer rörliga kostnader och konsolidering inom försörjningskedjan. Vidare blir man mer snabbrörliga av decentraliseringen inom koncernen.