Radar upp tio skäl till varför rallyt inte kommer att slå av på takten.

AFV återger investmentbanken Goldman Sachs 10-punktlista på varför tjurmarknaden kommer att hålla i sig.

Det första argumentet som bankbjässen för fram är att vi befinner oss i början av en ny investeringscykel med hänvisning till att den första fasen av förhoppningar oftast är starkast.

Ekonomin ser dessutom mer stabil ut, heter det, liksom att ett vaccin mot coronaviruset av allt att döma snart är en realitet.

ANNONS
ANNONS

Uppreviderade bankprognoser, låga risker trots höga värderingar, riskpremien för aktier har mer utrymme för fall och att aktier är billiga är andra faktorer som talar för en ihållande tjurmarknad, enligt Goldman Sachs.

Läs hela artikeln på affarsvarlden.se.