Nordion Energi ska satsa tiotals miljarder kronor på ett gasnät längs Bottenviken tillsammans med finländska Gasgrid Finland, skriver Svenska Dagbladet. Tanken är att producera vätgas till de gröna industrierna i norr, inte minst för ståltillverkning.

ANNONS

Vätgasen kommer alltmer i ropet, inte minst när många vill fasa ut den ryska gasen från Ukraina.

Vissa typer av vätgasframställning bidrar visserligen till växthusgaser, men om vätgasen framställs genom så kallad elektrolys är den helt klimatneutral.

Problemet med elektrolys är att det är en enormt energikrävande process. Personer som är kritiska till vätgas i olika applikationer brukar peka på att denna tar bort direktverkande grön elektricitet från marknaden, el som kunde ha använts på annat sätt.

Det avskräcker inte det svensk-finska konsortiet, som vill bygga ett nordiskt gasnät med 100 procent ren vätgas.

Vätgas krävs för fossilfritt stål

Om svenska stålföretag vill ställa om och bli fossilfria kommer de förvisso att behöva vätgasen i den reduktionsprocess som gör järnet till stål. Idag använder företagen kol, vilket gör SSAB till Sveriges mest utsläppstunga företag.

Nu vill alltså det svensk-finska projektet lösa frågan för ståltillverkarna genom en 1000 kilometer lång gasledning till en kostnad på 25-30 miljarder kronor.

Tanken är att lägga elektrolysanläggningen vid en plats där spillvärmen från processen kan tillvaratas, exempelvis i bostäder.

ANNONS
ANNONS

Nordion Energis vd Hans Kreisel menar att en sådan pipeline kan ersätta planen på nya kraftledningar, vilket är den lösning som de själva hittills har förespråkat. Det som talar för hans idé är att Svenska Kraftnät ser svårigheter med att i tid få fram så många ledningar.

Men industrin har i de flesta fall räknat med att själva producera den vätgas de behöver. Både Vattenfall och H2 Green Steel tänker idag bygga egna anläggningar. Samtidigt avfärdar de inte idén om ett gasnät, skriver Svenska Dagbladet.

Läs också:

Analytiker: Satsa på grön vätgas i oljekris [Dagens PS]
Grön vätgas konkurrenskraftig inom några år [Dagens PS]