Världens största kapitalförvaltare Blackrock har förlorat 17 miljarder dollar, motsvarande 163 miljarder svenska kronor, på exponering mot Ryssland.

ANNONS

Blackrocks kunder hade mer än 18,2 miljarder dollar i ryska tillgångar i slutet av januari enligt bolaget. Men sanktioner mot landet och kraschade marknader efter att Vladimir Putin invaderade Ukraina har fått Blackrock att kraftigt nedvärdera de ryska tillgångarna, då en stor majoritet av dem är osäljbara i dagsläget, meddelar kapitalförvaltaren, enligt Financial Times.

Bolaget stoppade alla köp av ryska tillgångar den 28 februari, då de också sade att de ryska tillgångarna sjunkit till mindre än 0,01 procent av Blackrocks förvaltade kapital. De nedvärderade då tillgångarna till 1 miljard dollar – vilket alltså innebär en förlust på över 17 miljarder dollar, motsvarande 163 miljarder svenska kronor.

Den enorma värdeförstörelsen återspeglar både Blackrocks storlek – de har mer än 10 biljoner dollar i tillgångar under förvaltning – och den skada som den ryska invasionen av Ukraina har orsakat det bredare finansiella systemet, enligt Financial Times.

Blackrock vill inte uppge detaljer om vilka tillgångar och fonder i Ryssland som tagit förluster, men bolagets största börshandlade fond ERUS har nedvärderats från runt 600 miljoner dollar i slutet av förra året till mindre än 1 miljon dollar nu. Bolaget har avbrutit handeln och avstått från förvaltningsavgifterna på alla sina ryska ETF:er samt en framväxande Europafond som var hårt exponerad mot Ryssland.

ANNONS
ANNONS

Läs även: Larry Fink: Högre inflation genom invasionen [Dagens PS]