Läkemedelsbolaget Bioinvent har framgångsrikt genomfört en riktad nyemission på 962 miljoner kronor före transaktionskostnader.

ANNONS

Teckningskursen var 50,36 kronor, innebärande en premie på 3,45 procent mot måndagens stängningskurs på 48,68 kronor.

Genomförandet av den riktade nyemissionen innebär en utspädningseffekt om cirka 32,7 procent av det totala antalet utestående aktier  i bolaget.

”Vi är mycket glada över att kunna genomföra denna nyemission på ett framgångsrikt sätt, som kommer att finansiera den fortsatta transformationen av Bioinvent och utvidgningen av våra kliniska program”, säger Martin Welschof, vd för Bioinvent.

Investerare är en rad internationella och svenska aktörer, däribland Redmile Group, HBM Healthcare Investments, Fjärde AP-fonden, Swedbank Robur Fonder och Van Herk Investments.

Efter emissionen blir det amerikanska bolaget Redmile den enskilt största ägaren i Bioinvent och representera cirka 16,8 procent av aktierna och rösterna i bolaget.

Emissionen är uppdelad i två komponenter. Nästan 15 procent av de nyemitterade aktierna erbjuds baserat på ett bemyndigande som erhölls från en extra bolagsstämma i november 2020.

ANNONS
ANNONS

Resterande emitterade aktier kommer att vara föremål för godkännande av den extra bolagsstämman som hålls 23 mars 2021.

Läs även: Ny fond för pandemiforskning [Dagens PS] >>