Automation-bolaget Beijer tappar 6,2 procent i omsättning Q2 2020, jämfört med samma period 2019. Rörelseresultatet minskar från 21,5 miljoner kronor till 7,9 miljoner. Särskilt den amerikanska verksamheten har påverkats negativt under perioden. 

ANNONS

Beijer Electronics redovisar minskande omsättning under andra kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar även minskad vinst.

Omsättningen sjönk 6,2 procent till 357,5 miljoner kronor (381).

Rörelseresultatet blev 7,9 miljoner kronor (21,5), med en rörelsemarginal på 2,2 procent (5,6).

Resultatet före skatt var 0,4 miljoner kronor (19,8).

Resultatet efter skatt blev -0,8 miljoner kronor (13,7).

Resultat per aktie hamnade på -0,03 kronor (0,48).

Orderingången landade på 335 miljoner kronor (377), en minskning med 11,1 procent mot föregående år.

ANNONS
ANNONS

Företagets orderingångar har minskat särskilt på den amerikanska marknaden, skriver Di.se.

Vid 10.45-tiden på tisdagen var aktien nere runt 7 procent.