Bankkrisen startar ett nytt kapitel för kapitalismen, idén att finansmarknaden är en del av staten är tillbaka och det kan omforma den globala banksektorn.

ANNONS

Mycket av det som hänt den senaste månaden med bankkrisen känns som att historien upprepar sig , det skriver Bloomberg.

Krishantering ändrar regler

Myndigheter försöker skapa en ny kris genom att bekämpa den förra, orädda marknadsekonomiska finansiärer upptäcker plötsligt fördelarna med statlig intervention och klasskämpar som förutspådde bankkrisen hävdar att kapitalismen är orättvis eller död.

Vi ställs åter inför det faktum att finansmarknadens regler kommer ändras eftersom historien bakom finansiell reglering i princip är historien om krishantering.

Förändringen den här gången ser inte ut att komma att handla om en stor ny uppsättning regler utan snarare om en förändring av det politiska tankesättet.

En ny sorts kapitalism

Vi kan vara på väg mot en ny sorts finansiell kapitalism som är laddad med mer faror än löften, men det kommer inte hända över en natt.

Inom bankerna ligger tyngdpunkten just nu på överlevnad snarare än på revolutionerande nya idéer. För finansmarknadens aktörer kan det nya normala summeras i: ”tillbaka till grunderna”.

ANNONS
ANNONS

Om finanskrisen 2008–2009 handlade om tillgångarnas kvalitet handlar det nu om likviditet.

Både Silicon Valley Bank och Credit Suisse hade relativt stora mängder eget kapital men inte tillräckligt med kontanter för att det skulle räcka till alla kunder som ville ta ut sina pengar.

Genom att skylla allt på en plötslig likviditetskris slipper de båda bankerna ifrån skuld, men bankkunder vill bara ha tillbaka sina pengar när de inte litar på sin bank.

Credit Suisse

När det gäller tillit har Silicon Valley Bank och Credit Suisse gjort en del grundläggande saker fel.

Under 2000-talet har bankens ledning valt att behandla flera pinsamma episoder som engångsmisstag snarare än som ett systemproblem med riskkultur.

Credit Suisses namn har dykt upp i skandal efter skandal, från Moçambique till Ryssland, på grund av att bankens bankirer jagat högre avkastning.

ANNONS
ANNONS

Silicon Valley Bank

När det gäller Silicon Valley Bank var kollapsen mer plötslig och det mänskliga felandet mer grundläggande.

Där verkar alla ha fokuserat sin energi på den lite mer sexiga verksamheten att låna ut pengar till riskkapitalister, snarare än den tråkigare verksamheten att placera insättares pengar på ett säkert sätt.

Ett väldigt grundläggande fel är att köpa långfristiga statsobligationer när du har korta skulder med rörlig ränta, det trodde ingen inom finans skulle hända igen, men när räntorna steg dök Silicon Valley Banks ”säkra” statsobligationer.

Centralbanker ses som syndabockar

Vad kommer politiker och myndigheter göra? Centralbanker ses som syndabockar för att de hållit räntorna låga alldeles för länge och sedan höjt dem alldeles för snabbt.

Det finns viss sanning i det, billiga pengar hjälpte till att skapa bubblor och uppmuntrade banker att jaga tvivelaktiga avkastningar.

Och om centralbankerna inte höjt räntorna så snabbt hade kanske inte Credit Suisse och Silicon Valley Bank kollapsat, men det innebär inte att centralbankerna ska sluta höja räntorna.

ANNONS
ANNONS

En centralbanks uppgift är att ta hand om hela ekonomin och det innebär att den ska tackla inflationen, inte att hålla räntorna låga för att rädda några få dåligt styrda banker, det skriver Bloomberg.

Omdefiniera vad som är en bank

Den verkliga debatten kommer handla om huruvida det finns ett bättre sätt att styra dessa banker, vi gissar att nya regler kommer, den intressantaste förändringen kan bli en omdefiniering av vad banker är.

Alla ”icke-banker” som lånar ut pengar, inklusive private equity-bolag, riskkapitalbolag, hedgefonder och specialbolag inom finans som uppfunnits för att komma undan bankregler kan komma att regleras striktare, skriver Bloomberg.

Vill du läsa de senaste nyheterna om ekonomi och företag? Så här enkelt får du vår kostnadsfria nyhetstjänst.

Läs mer: Credit Suisse och USB rasar efter räddningen [Dagens PS]