Nischbanken Resurs Holding redovisar ökande intäkter under andra kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseresultatet ökade jämfört med samma period året innan.

ANNONS

De totala intäkterna uppgick till 913 miljoner kronor (868).

Räntenettot uppgick till 726 miljoner kronor (697).

Provisionsnettot blev 40 miljoner kronor (39).

Kreditförlusterna uppgick till 148 miljoner kronor (128).

Rörelseresultatet blev 405 miljoner kronor (374).

ANNONS
ANNONS

Nettoresultatet blev 313 miljoner kronor (289).

Resultatet per aktie blev 1,56 kronor (1,44).

Resurs föreslår en halvårsutdelning på 1,80 kronor som betalas ut under hösten. Det är en höjning med 9 procent från utdelningen på 1,65 kronor hösten 2018.

Under det andra kvartalet har Resurs fortsatt att förbättra K/I-talet som uppgick till 39 procent (41,6).

”Totalt sett levererade vi på eller över samtliga finansiella mål med undantag av den riskjusterade NBI-marginalen som fortsatte att framförallt påverkas negativt av förutsättningarna på den norska konsumentlånemarknaden”, säger Kenneth Nilsson i vd-ordet.

För det andra kvartalet uppgick den riskjusterade NBI-marginalen till 9,6 procent (10,7 procent) vilket var i nivå med första kvartalet 2019.

ANNONS
ANNONS

Vad gäller den norska konsumentlånemarknaden har den varit fortsatt utmanande på grund av det nya lagkravet. Resurs bedömer dock att lagen även har medfört att det numera sker i betydligt högre grad konkurrens på lika villkor.

”Detta fick omedelbart en positiv effekt för Resurs då andelen vunna erbjudanden i agentkanalen ökade jämfört med före lagkravet, trots prishöjningar på vår nyutlåning under kvartalet”, säger Nilsson.

Resurs, Mkr Q2-2019 Q2-2018 Förändring
Intäkter 913 868 5,2%
Räntenetto 726 697 4,2%
Provisionsnetto 40 39 2,6%
Kreditförluster 148 128 15,6%
Rörelseresultat 405 374 8,3%
Nettoresultat 313 289 8,3%
Resultat per aktie, kronor 1,56 1,44 8,3%