Det är Nordeachefen Casper von Koskulls sista besked innan han i helgen flyttar till Finland.

ANNONS

Nordea verkställer som Dagens PS berättat sin fusionsplan och flyttar moderbolagets säte till Helsingfors den 1 oktober, vid månadsskiftet alltså.

Nordeas vd och koncernchef Casper von Koskull säger i en TT-intervju att han tror att såväl kunder som anställda och ägare kan dra nytta av flytten av storbankens huvudkontor från Stockholm till Helsingfors.

”Vi får regler som är jämställda med alla banker i Europa. De är mer förutsägbara”, resonerar banktoppen.

I det politiska läge som Sverige just nu befinner sig i, där vare sig de rödgröna eller alliansen har egen majoritet, och SD har vågmästarrollen, slår Nordeachefen fast att Sverige behöver en handlingskraftig regering.

”Om du har en svag regering och du missar möjligheten att göra de reformer som behövs, på lång sikt är det inte bra, säger han Casper von Koskull och tillägger i TT-artikeln:

”Det behövs göras tuffa beslut och reformer för att vidhålla den styrka som Sverige har”.

Rent konkret vad det innebär för regeringskonstellation vill Nordeas vd däremot inte gå in på. Däremot konstaterar han att populistiska partier går starkare fram politiskt i Danmark, Finland och Norge än vad SD gjort i Sverige.

ANNONS
ANNONS

Som de flesta känner till var det den rödgröna regeringens bankskatt som ledde fram till Nordeas flyttbeslut. Den bankskatt som först aviserades tvingades politikerna emellertid backa från. Därefter har en bankskatt i ny tappning presenterats.

Läs även: Nordea flyttar till Finland 1 oktober [DagensPS.se] >