Verkstadsbolaget Atlas Copco redovisar ett rörelseresultatet var högre än väntat under andra kvartalet. Omsättningen var även den bättre än väntat. Företaget uppger att det väntar sig en ännu högre efterfrågan under årets tredje kvartal. 

ANNONS

Rörelseresultatet blev 3 889 miljoner kronor (5 379), väntat rörelseresultat var 3 772. Rörelsemarginalen var 16,1 procent (21,0).

Omsättningen sjönk 5,8 procent till 24 102 miljoner kronor (25 580). Utfallet kan jämföras med Factsets analytikerkonsensus som låg på 21 916.

Resultatet före skatt var 3 826 miljoner kronor (5 315), analytikerkonsensus 3 683.

Resultatet efter skatt blev 3 129 miljoner kronor (4 085), analytikerkonsensus 2 808.

Resultat per aktie hamnade på 2,58 kronor (3,36).

ANNONS
ANNONS

Orderingången landade på 22 401 miljoner kronor (26 565), vilket är i nivå med analytikerkonsensus som var 22 623.

Förväntar sig lyft i Q3

”Trots att den globala ekonomiska utvecklingen är fortsatt osäker, förväntar sig Atlas Copco att den kortsiktiga efterfrågan på Gruppens produkter och service kommer att förbättras något jämfört med nivån i det andra kvartalet”, skriver företaget i rapporten.

Tidigare marknadsutsikt på kort sikt:
”Den nuvarande ekonomiska situationen gör marknadsutsikten mycket osäker men efterfrågan förväntas försämras signifikant i de flesta industrier och regioner.”

I sin vd-kommentar lyfter Mats Rahmström upp att efterfrågan på alla olika typer av utrustning, förutom för utrustning till halvledarindustrin, påverkades negativt av effekterna från coronakrisen.

”I mindre utsträckning påverkade pandemin också serviceverksamheten negativt. Även här var halvledarindustrin ett undantag där en stark orderingång uppnåddes”, skriver han.

Han menar att Atlas Copco klarat av krisen starkt.

ANNONS
ANNONS

“Vi är stolta över vår förmåga att stå emot tuffa marknadsförhållanden,” skriver han i rapporten och fortsätter.

”Trots de påtagliga effekterna på världsekonomin som den pågående COVID-19-pandemin har orsakat har vi behållit lönsamhet och kassaflöde på goda nivåer, något som möjliggör fortsatta investeringar för framtiden.”

 

Atlas Copco, Mkr Q2-2020 Konsensus Förändring mot konsensus Q2-2019 Förändring
Orderingång 22 401 22 623 26 565 -15,7%
Nettoomsättning 24 102 21 916 10,0% 25 580 -5,8%
Rörelseresultat 3 889 3 772 3,1% 5 379 -27,7%
Rörelsemarginal 16,1% 17,2% 21,0%
Resultat före skatt 3 826 3 683 3,9% 5 315 -28,0%
Nettoresultat 3 129 2 808 11,4% 4 085 -23,4%
Resultat per aktie, kronor 2,58 3,36 -23,2%

Konsensusdata från Factset