Låskoncernen Assa Abloy redovisar en omsättning i linje med förväntat under fjärde kvartalet. Rörelseresultatet var lägre än väntat. Jämfört med föregående år steg vinsten. Bolaget ökar utdelningen till 3,85 kronor (3,50), väntat var 3,84.

ANNONS

Omsättningen steg 7,7 procent till 24 946 miljoner kronor (23 167). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 25 059. Den organiska tillväxten var 1 procent.

Rörelseresultatet blev 3 735 miljoner kronor (2 528), väntat rörelseresultat var 3 830. Rörelsemarginalen var 15,0 procent (10,9).

Justerat rörelseresultat utföll på 4 047 miljoner kronor (3 746), med en justerad rörelsemarginal på 16,2 procent (16,2).

Resultatet före skatt var 3 467 miljoner kronor (2 297), analytikerkonsensus 3 609.

Resultatet efter skatt blev 2 520 miljoner kronor (1 627), analytikerkonsensus 2 594.

Resultat per aktie hamnade på 2,27 kronor (1,46). Justerat resultat per aktie blev 2,49 kronor (2,33).

Assa Abloy föreslår 3,85 kronor i utdelning (3,50), väntat 3,84.

”Inför 2020 kommer förvärven att bli en drivande tillväxtfaktor när vi konsoliderat agta record och AM Group. Givet dessa bolags nuvarande marginalnivåer och storlek kommer koncernens rörelsemarginal att bli utspädd. Däremot kommer dessa bolag
att skapa betydande värden och marginalerna gradvis att förbättras när vi integrerat dessa mycket komplementära bolag”, säger vd Nico Delvaux.

Vidare skriver Assa Abloys vd:

ANNONS
ANNONS

”Rörelseresultatet ökade med 8 procent till 4.047 Mkr, första gången som vi levererar över 4 miljarder kronor i ett enskilt kvartal”.

Assa Abloy, MkrQ4-2019KonsensusFörändring mot konsensusQ4-2018Förändring
Nettoomsättning24 94625 059-0,5%23 1677,7%
Rörelseresultat3 7353 830-2,5%2 52847,7%
Rörelsemarginal15,0%15,3%10,9%
Rörelseresultat, justerat4 0473 7468,0%
Rörelsemarginal, justerad16,2%16,2%
Resultat före skatt3 4673 609-3,9%2 29750,9%
Nettoresultat2 5202 594-2,9%1 62754,9%
Resultat per aktie, kronor2,271,4655,5%
Resultat per aktie, justerat2,492,336,9%
Utdelning per aktie, kronor3,853,840,3%3,5010,0%

Konsensusdata från Factset