AMF har för avsikt att på Nordea Banks årsstämma den 15 mars rösta nej till förslaget om flytt av moderbolagets säte från Sverige till Finland. Det framgår av ett pressmeddelande.

ANNONS

”Vi anser inte att det som anförts som huvudargument, en lägre resolutionsavgift, är en tillräcklig grund för att fatta ett så viktigt beslut. Vi har uppmärksammat det positiva beskedet om att svensk bolagskod ska följas även efter en eventuell flytt, och förstår att det kan finnas positiva aspekter med att uppfattas som en europeisk bank. I dagsläget anser vi dock inte att detta sammantaget ur ett aktieägarperspektiv väger tillräckligt tungt för att säga ja till förslaget”, säger Javiera Ragnartz, kapitalförvaltningschef på AMF.

ANNONS
ANNONS