Aktiemarknaden står för närvarande och väger, och det som talar för uppgång enligt förvaltarteamet bakom Strand Småbolagsfond är en låg värdering och årets något förskjutna säsongsmönster.

Det framgår av en månadsrapport.

Överenskommelsen mellan Kina och USA kan också påverka positivt men reaktionen på Trumps twittrande anses visa på hur ömtålig denna optimism är. Från förvaltarhåll har man blivit lite mer positiva till marknaden men är fortsatt försiktiga.

En faktor som har potential att påverka marknaden positivt är utvecklingen för oljepriset.

ANNONS
ANNONS

”Den senaste månaden har priset på Brent sjunkit från 86 USD/fat till cirka 60 USD. Orsaken till detta är framförallt att Iran åter tillåts att exportera till några utvalda länder. När ett sjunkande oljepris beror på minskad efterfrågan på olja är det sällan bra, men när orsaken är ökat utbud är det oftast positivt för aktiemarknaden eftersom det gynnar tillväxten i ekonomin”, kommenterar förvaltarteamet.

Strand Småbolagsfond sjönk med 3,5 procent i november, samtidigt som Stockholmsbörsens OMX Midcap GI tappade 0,4 procent.

Störst positivt bidrag till avkastningen kom från Sectra och Xvivo Perfusion. Evolution Gaming, Mekonomen och NRC utvecklades däremot svagt och fallen i dessa aktier som bedöms vara tillfälliga förklarade större delen av månadens negativa avkastning.

Vid månadens slut var fondens fem största aktieinnehav Xvivo Perfusion, Sectra, Evolution Gaming, Know IT och Arjo. Aktievikten uppgick vid månadsskiftet till 78,6 procent.