Statliga bolånejätten SBAB har beslutat att dra tillbaka den föreslagna utdelningen för 2019, enligt ett pressmeddelande.

ANNONS

Utdelningen som föreslogs den 14 februari var på 40 procent av fjolårsvinsten, motsvarande totalt 715 miljoner kronor efter skatt.

Förslaget är nu tillbakadraget efter ett extrainsatt styrelsemöte på tisdagen den 17 mars.

”Den pågående Corona-krisen påverkar den ekonomiska utvecklingen i samhället negativt. SBAB avser att fortsatt ta ansvar för en väl fungerande bostadskreditmarknad i Sverige. Genom att stärka SBAB:s kapitalbas med hela 2019 års resultat ökar och säkerställs möjligheterna för detta och för fortsatt tillväxt i kreditgivningen till våra kunder”, heter det.

ANNONS
ANNONS