Erik Penser Bank ser ett trading case i Hufvudstaden. Aktien handlas på multiplar i paritet med finanskrisen trots en rekordstark transaktionsmarknad för centrala fastigheter i Stockholm.

Det framgår av en analys.

Banken anser att marknaden överskattar risken i beståndet, samt bedömer att konjunkturen inom retail/restauranger kommer vända inom kort. Risken anses även överskattas vad avser kontorsmarknaden.

Vidare tror man att återköpsprogrammet kommer ge stöd för kursen.

ANNONS
ANNONS

Analyshuset sätter köp med motiverat värde 160 kronor. Aktien står i dag i cirka 120 kronor.