Ju längre man äger aktier ju större är oddsen att det blir en bra affär. Vid en innehavstid på minst 20 år är risken noll att man inte gör en vinst. Om däremot aktierna bara behålls en dag är risken 48 procent att det blir en förlustaffär.

Det visar en statistisk sammanställning av de historiska utfallen av aktieplaceringar över tiden, skriver Investerardygnet.

ANNONS
ANNONS

Notera att det är index som jämförs och att det är inklusive utdelningar. För enskilda aktier är utfallet naturligtvis annorlunda.

Budskapet är tydligt. Tiden är på aktieplacerarens sida och den uthållige aktieinvesteraren förlorar aldrig pengar. Det har i alla fall inte skett hittills.