Halvledarjätten Intel redovisar en omsättning och en vinst som var i linje med förväntat under tredje kvartalet. Samtidigt höjs helårsprognoserna något, men en svag försäljning inom datacenter-segmentet tynger och aktien rasar med runt 10 procent i efterhandeln.

ANNONS

Omsättningen sjönk 4,5 procent till 18,33 miljarder dollar (19,19). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 18,24.

Inom segmentet Data Center Group sjönk försäljningen med 7 procent till 5,91 miljarder dollar. Väntat var 6,21 miljarder.

Justerat resultat för Intel som helhet blev 1,11 dollar per aktie (1,42), vilket ligger i nivå med analytikerkonsensus.

För det fjärde kvartalet förväntar Intel sig en försäljning på cirka 17,4 miljarder dollar och en justerad vinst på 1,10 dollar per aktie.

ANNONS
ANNONS

För helåret spår bolaget en försäljning på 75,3 miljarder dollar och en justerad vinst på 4,90 dollar per aktie, en höjning från tidigare 4,85 dollar.