Investmentbolaget Investor föreslår en reviderad utdelning på 9 kronor per aktie att beslutas på den senarelagda årsstämman som nu kommer att hållas den 17 juni. Det framgår av ett pressmeddelande. I bokslutskommunikén i januari föreslogs en utdelning på 14 kronor per aktie.

ANNONS

Den rådande covid-19-pandemin påverkars porföljföretag på olika sätt och den fulla effekten är fortsatt svårbedömd. Till följd av den betydande osäkerheten och allmänna bristen på visibilitet har vissa företag ställt in sina utdelningar eller senarelagt utdelningsbesluten, medan andra behållit sina ursprungliga förslag.

Styrelsen har efter att ha beslutat att skjuta upp årsstämman för att ha mer tid att utvärdera den rådande situationen, reviderat sitt utdelningsförslag och föreslår en utdelning om 9 kronor per aktie. Beroende på hur det allmänna affärsklimatet utvecklas liksom på utdelningsbeslut i portföljföretagen, kommer styrelsen att utvärdera möjligheterna till en andra utdelning senare under året och i så fall kalla till en extrastämma.

”Investor har en stark balansräkning och finansiell flexibilitet. Givet att 2020 är ett exceptionellt år vill vi i nuläget iaktta extra försiktighet. Utdelningsförslaget är i linje med den första utdelningsdelen föregående år och vi kommer att överväga en möjlig andra utdelning längre fram”, kommenterar Investors styrelseordförande Jacob Wallenberg.

Investors utdelningspolicy innebär att en hög andel av mottagna utdelningar från noterade bolag vidareutdelas samt att en distribution sker till aktieägarna från övriga nettotillgångar som motsvarar en direktavkastning i linje med aktiemarknadens. Målet är att generera en stadigt stigande utdelning.

ANNONS
ANNONS

Investors årsstämma kommer att hållas den 17 juni. Under rådande omständigheter är avsikten att hålla stämman i ett format med förhandsröstning enligt föreslagen temporär lagstiftning, där röster och frågor skickas till företaget innan stämman.