Glädjebesked för alla aktieägare – klädjätten backar. 

ANNONS

H&M:s styrelse föreslår att årsstämman beslutar att utdelningen om 9,75 kronor per aktie att utbetalas kontant, uppdelat vid två betalningstillfällen, en gång på våren och en gång på hösten. Det framgår av ett pressmeddelande.

I bokslutskommunikén för räkenskapsåret 2016/2017 kommunicerades att styrelsen ämnade utreda möjligheten att erbjuda alla aktieägare en möjlighet att återinvestera erhållen utdelning i nyemitterade H&M-aktier, en så kallad återinvesteringsplan, det vill säga en Dividend Reinvestment Plan (DRIP).

Utredningen visade dock att återinvesteringsplanen är svår att genomföra utifrån både tekniska och tidsmässiga aspekter.

ANNONS
ANNONS

Den första utbetalningen om 4,90 kronor föreslås ha den 11 maj 2018 som avstämningsdag. Det innebär utbetalning den 16 maj 2018. Vid det andra utbetalningstillfället om 4,85 kronor föreslås den 13 november 2018 som avstämningsdag. Det innebär utbetalning den 16 november 2018.