Skistar står i begrepp att göra miljardinvesteringar i Åre de kommande fem åren för att uppgradera det eftersatta och mycket väderutsatta liftsystemet. Det handlar om åtta nya liftar som ska kvalitetssäkra Åre.

ANNONS

Skistar har i sin senaste kvartalsrapport bekräftat ett par av dessa investeringar. De övriga investeringarna har nättidningen Freeride.se avslöjat. Det handlar om liftar spridda utspridda i det utsatta och på sina platser undermåliga liftar.

”För att säkra framtidens fjällanläggningar och stärka positionen som den ledande semesterarrangören för Skandinavien året runt ökar vi investeringstakten och avser att miljardinvestera i linje med vår strategi. I ett första läge investeras nu i två nya liftar i Åre”, säger Skistar i ett pressmeddelande.

Tidigare har destinationschefen Sebastian Thomasson varit tydlig med att strategin med Åre är att vädersäkra liftsystemet varför man kan tänka sig sittliften väster om VM8:an skulle kunna få sträckningen från dalstation upp mot Bräcke/Rödkullen.

Defensiv investering

”Det är mycket välkommet och inte en sekund för sent, och egentligen en defensiv investering. Skistar har inte klarat av att leverera en skidupplevelse i linje med vad man marknadsfört och sålt”, säger Mats Hedberg, publisher för Dagens PS och under vinterhalvåret tidvis bosatt i Åre, och fortsätter:

”Åres liftsystem är gravt eftersatt vad gäller kapacitet med stora köer som följd, och i många stycken märkligt planerat med tanke på den stora väderkänsligheten där stängda liftar försämrat upplevelsen för många besökare.”

Det kanske mest spännande är att kabinbanan – Åres landmärke – ska rivas och ersättas av en ny gondol som går under namnet Skutgondolen.

Åre
”En defensiv investering. Skistar har inte klarat av att leverera en skidupplevelse i linje med vad man marknadsfört och sålt”, säger Mats Hedberg. (Foto: Montage från Freeride.se)

Den ska starta där Timmerstugan i dag ligger och via en avstigning vid Hummelliftens bergstation. Sedan tar en annan gondol vid och forslar åkarna från Hummelberg till nuvarande Kabinbanans bergsstation.

ANNONS
ANNONS

Väl uppe på högzon ska den sedan länge rivna 1 000-metersliften ersättas få en släplift.

Utsatt läge

Den väderkänsliga WM8:an – som ofta står – ska flyttas till ett mindre utsatt läge, vilket för att Åres skidsystem i praktiken inte delas under de ofta blåsiga dagarna.

För de som kommer österifrån kommer också att snabbare nå dit då den ålderdomliga och minst sagt långsamma WC-liften uppgraderas.

Därmed byggs en viktig flaskhals bort i denna viktiga länk mellan östra och västra Åre. Därmed blir WM6:an obsolet och kan flyttas till Bräcke.

”Botten vid VM8:an är ju något av dead end när liften stänger pga hård vind. Men det finns givetvis många tänkbara sträckningar, och oklart ens om nya liften kommer att starta från samma område som VM8:ans dalstation”, konstaterar Freeride.se.

Även i det nybyggarglada Björnen-området ska eftersatta liftsystemet uppgraderas med två släpliftar.

Dock oklart var, men en lågoddsare är att man försöker bli av med flaskhalsarna mellan det äldre Björnenområdet och Sadeln.

Högre kapacitet

Wordcupliften är väderskyddad och en viktig länk mellan östra och västra Åre, varför att man byter den tvåstolaren till en modern lift med högre kapacitet.

ANNONS
ANNONS

Något som alla som har köat till WC-liften när VM6:an är stängd också inser inte är så dumt.

Här är planen före Åre i punktform 2021 – 2026:

  • En ny gondol, med arbetsnamnet Skutgondolen, kommer att gå från Timmerstugan upp till nuvarande Hummelliftens bergstation. Avstigning där och sedan en till gondol från Hummelberg till nuvarande Kabinbanan bergsstation.
  • Ny släplift där tusenmeters-liften en gång fanns.
  • Planen är att Kabinen ska rivas 2024.
  • Den nya liften ”väster om VM8:an” kommer starta nära målgången på tävlingsarenan och sedan gå upp till strax innan krönet vid restaurangen, det vill säga där slalomstarten på wc-tävlingar är. Denna sittlift blir då betydligt mindre känslig för vind jämfört med VM8:an. Denna ny stolslift byggs till vintern 2022/2023.
  • WC-liften byts mot en modern 6-stolslift till nästa vinter 2022/2023.
  • VM6an flyttas till Bräcke
  • Hummelliften flyttas också, oklart var.
  • Troligtvis två nya släpliftar i Björnen, oklart exakt vilka dragningar.

 

Läs mer:

Europas skidåkare återtar backarna. Dagens PS

Vintern hetaste skidprylar. Dagens PS