Januari är nyårslöftenas storhetstid, särskilt när det kommer till träning och hälsa. Det kan fresta de som smittas av covid-19 att besöka gymmet om de är symtomfria. Något som specialister inom idrottsmedicin bestämt avråder från. Det skriver The Wall Street Journal som pratat träning och covid med David Soma, idrottsläkare vid Mayo Clinic i Rochester, Minnesota. 

ANNONS

Ställ in oavsett symtom

Att inte träna sjuk kan låta självklart i dessa tider. Dock kan det faktum att omicron tycks ge lindriga eller få symtom vid smitta, förleda vissa människor till att tro att det är fritt fram för gymmet. Detta trots att omicron-varianten sprider sig som en löpeld över världen.

Expertisen säger att träningen bör ställas in helt för alla som testat positivt för covid-19, oavsett hur milda eller obetydliga symtom man har. På American College of Sports Medicine, lyder rådet att lågriskpatienter bör vila i minst tio dagar efter att ha diagnostiserats med covid-19.

Att återgå till en intensiv träningsrutin efter att man legat sjuk kan dessutom förlänga tiden det tar att återfå kondition och kraft. I sämsta fall leda till skador eller återfall.

Den som fått en covid-diagnos men är helt symtomfri bör i sin tur vila från träningen i sju dagar. Det säger David Soma, idrottsläkare vid Mayo Clinic i Rochester, Minnesota till The Wall Street Journal.

Enklare sysslor okej

David Soma förtydligar även att vila från träning inte behöver betyda total rörelsekapitulation. Det betyder att det går fint att vara uppe och röra sig eller utföra enklare sysslor. Detta så länge som man inte känner sig extremt trött eller upplever bröstsmärtor.

ANNONS
ANNONS

Efter att tiden för återhämtning och vila löpt ut, är en successiv återgång till träningen att föredra.
”En klassisk tumregel när man återgår till idrott efter att ha varit sjuk är att träning bör undvikas vid symtom under nacken, som känningar i bröstet eller orolig mage”, säger Soma.

Rör sig symtomen tvärtom i området ovanför nacken, som till exempel en rinnande näsa eller lätt huvudvärk, går det bra att återuppta träningen igen. Riktlinjer som även personer med milda covid-19-symtom bör följa, efter den rekommenderade viloperioden, enligt Soma.

Träningsupplägg utifrån ålder och hälsonivå

Ytterligare aspekter vad gäller träningstakt efter covid är ålder liksom allmän hälso- och konditionsnivå.

”De som är unga, aktiva och har mycket milda till inga symtom efter viloperioden kan gradvis komma tillbaka till sin rutin på ett sätt som ökar utvecklingen under de närmaste veckorna, säger Julie Silver, docent vid Harvard Medical School till The Wallstreet Journal.

De som tidigare legat på sjukhus eller lider av underliggande hälsoproblem, som till exempel diabetes eller högt blodtryck, bör däremot konsultera en läkare eller specialist för att planera återgången till träningen, enligt Silver.

ANNONS
ANNONS

Personer med långvariga symtom på covid behöver sköta träningen extra noggrant. Särskilt som symtomen vid långsiktig covid kan innefatta förhöjd vilopuls, extrem trötthet och hosta. Problem som kan fortgå i veckor eller till och med månader efter en infektion. Det gör återgång till träning riskabel utan korrekt vägledning från läkare.

Läs även: Fem träningstips som håller dig igång i januari [Dagens PS]