Dagens PS

S/S Per Brahe – kantad av död och olycka

Per Brahe
Lite snett lastad som Per Brahe ofta var, tar han sig här fram på Vättern vatten. Fartygets liv kom att bli en olycklig resa kantad av olyckor och död. (Foto: WikiCommons/Okänd)
Anders Værnéus
Anders Værnéus
Uppdaterad: 06 nov. 2023Publicerad: 06 nov. 2023

Vissa föremåls liv är kantat av konstiga händelser, olyckor och död. Ångfartyget Per Brahes liv innehöll alla de ingredienserna.

ANNONS
ANNONS

Mest läst i kategorin

Ångfartyget Per Brahes liv kom att bli innehållsrikt.

Inte alls så lugnt och linjärt som många av hennes gelikar på Sveriges vatten. De sjösattes, gjorde sin dagliga tjänst tills de en dag hade gjort sitt och skrotades.

För Per Brahe började det inte ens bra.

Fartyget kölsträcktes på Motala Verkstad under 1855 och skulle levereras till sin beställare året efter. Tiden drog dock iväg och ett helt år försenat blev hon till slut levererad under 1857.

År 1958 var fartyget klart och kunde sättas i drift på traden från Vättern upp till Stockholm.

Per Brahe
Hon var ett vackert fartyg som, trots olyckor, död och hårt slitage blev 102 år innan hon slutligen skrotades. (Foto: Vykort)

Redan på första resan stötte Per Brahe på patrull i Norsholms sluss. För att förbättra marginalerna för resan, hade kaptenen låtit lasta fartyget mer än vad det var besiktigat för.

Med för stort lass ombord, gick hon också för djupt och vid slusströskeln i Norsholm blev det stopp, då fartyget fastnade i botten.

ANNONS

Mer vatten

Per Brahes kapten beordrade då mer vatten i kanalen, men slussvakten kunde bara krasst konstatera att: “i kanalen fanns 10 fot djupt vatten och att mera icke kunde åstadkommas”.

Detta var första, men inte sista gången hon lastades hårt. Ett annat år hade hon legat vid kaj i Köping och lastats med 120 ton tackjärn.

På vägen ned mot Göta kanal mötte fartyget sjögång i Slätbaken. Vågorna slog då in över mellandäcket så passagerarna ombord fick vada fram på däck.

Hon gick även en annan gång ordentligt på grund vid Göta kanals mynning vid Mem – så pass mycket att hon fick linka upp till Stockholm för att repareras.

ANNONS

Senaste nytt

Ofta tungt lastad

Historierna är många hur hon tagit sig fram med ofta allt för tung last ombord.

Oavsett skeppare verkar det som att övertron på fartygets kapacitet, på något sätt följde Per Brahes väg över sjöar och skärgårdar.

ANNONS

Fartygets historia kantades sålunda av händelser som inte kan kallas lyckliga. De som var vidskepligt lagda, kunde nog även spå att något än värre skulle drabba fartyget en dag.

Och de kom att få rätt.

Olycksdagen

Den 26 november 1918 lastades fartyget tungt för det kommande färden upp mot Stockholm. Mycket av lasten stuvades inne i fartyget men en hel del togs även på däck.

Efter en mellanlandning i Gränna, där bland annat konstnären John Bauer med maka och son klev ombord, styrdes kosan norrut på Vättern.

Vädret var allt annat än bra och när Per Brahe lämnade Gränna för att gå till Hästholmen blåste det storm.

Per Brahe
Haveriet fick stort genomslag i media. Mycket på grund av att den mycket folkkäre konstnären John Bauer varit med ombord. (Foto: Tidningsklipp)

Per Brahe ankom aldrig till Hästholmen den natten. Dagen därpå hittades vrakgods på Vättern utanför Hästholmen och snart förstod samtliga vad som hade hänt.

ANNONS

Samtliga hade drunknat

Per Brahe hade gått till botten den natten och samtliga 24 ombordvarande hade omkommit.

Bortsett från tragedin i sig, hade Per Brahe en ganska värdefull last ombord då den sjönk, och snart började planer smidas för att bärga såväl henne som lasten.

Brahe
Bärgningen år 1922 blev en uppmärksammad händelse som gjordes till ett jippo i trakten (Foto: Agneta Vidén)

På hösten 1921 bildades andelsföreningen Per Brahe u.p.a av bönder och godsägare i trakten, som alla hade intresse i att ta del av fartygets och lastens värde.

Efter mycket arbete av dykare, släppte slutligen Vätterns botten greppet om Per Brahes skrov i slutet på juli 1922. Från 32 meters djup lyftes hon i etapper upp till ytan och kunde slutligen länsas i och tas till kaj i Hästholmen söndagen den 30 juli.

Gjordes till jippo

För att öka intresset för fartyget och lasten, skapades ett enormt jippo runt bärgningen.

ANNONS

Vätterns övriga ångfartyg arrangerade turistresor till Hästholmen för att följa bärgningen. Tidningarna skrev spaltmeter och extratåg sattes in för att frakta nyfikna till platsen.

Brahe
Efter bärgningen, kunde ångmaskinen startas och Per Brahe togs sedan på en mycket märklig PR-turné upp till Stockholm i det skick hon var. (Foto: lva Åkerlund/Sjöhistoriska museet)

Över 20 000 åskådare beräknades ha följt bärgningen från land, vilket gjorde den bisarra händelsen till en av de större evenemangen det året.

Vid bärgningen kunde också konstateras att lasten hade varit både undermåligt surrad och fel fördelad mellan lastrummet och däck. I den hårda stormen hade lasten förskjutits och fartyget fått slagsida.

Trots allt i gott skick

När bärgningen var avlutad, kunde ägarna konstatera att fartyget ändå var i gott skick.

Pannan kunde efter rengöring eldas igång och snart startades en märklig PR-resa från Hästholmen, via Göta kanal och upp till Stockholm.

Syftet var strikt ekonomiskt – att ytterligare öka intresset för fartyget och på så sätt samla in medel för den kommande behövliga renoveringen.

ANNONS
Brahe
Renoverad och omdöpt til Östergyllen sattes hon in på nya trader. (Foto: Sjöhistoriska Museet)

Efter renoveringen sattes fartyget åter i trafik, men under ett nytt namn för att försöka bli av med den tragiska bakgrunden.

Ryktet kom dock att följa henne, och inte förrän hon såldes till Ångbåts AB Åland i Mariehamn och döptes om till Åland II, släppte “förbannelsen”.

1959 var dock fartyget så trött i konstruktionen att hon 102 år gammal, såldes till skrotning.

Lär dig mer

Om Per Brahes förlisning – Vetenskapsradion i P3

Om John Bauer – tomtarna och trollens mästare (Dagens PS)

Om bärgningen här

ANNONS

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Anders Værnéus
Anders Værnéus

Journalist, författare och expert på historia inom näringslivet, klassiska båtar och bilar.

Anders Værnéus
Anders Værnéus

Journalist, författare och expert på historia inom näringslivet, klassiska båtar och bilar.

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS