Flygbolaget SAS följer riksdagens beslut att avskaffa flygskatten. Riksdagens beslutade den 12 december att flygskatten ska avskaffas med start den 1 juli 2019.

Det innebär att SAS nu tar bort flygskatten på biljetter med avresa från den 1 juli och framåt, från och med den 1 januari 2019. Det framgår av ett pressmeddelande.

”SAS välkomnar beslutet att avskaffa flygskatten eftersom den inte är kopplad till klimatförbättrande åtgärder eller ger incitament till en omställning som syftar till ett mer hållbart resande”, skriver flygbolaget.

ANNONS
ANNONS

Kunder som redan har köpt biljetter med avresa från den 1 juli, och där flygskatt ingår, får skatten återbetald när beslutet om avskaffandet av skatten verkställs. SAS kommer att kontakta berörda kunder när beslutet om avskaffandet av skatten har verkställts.

SAS har som mål att minska de totala koldioxidutsläppen med 25 procent fram till 2030 genom investeringar i nya bränsleeffektiva flygplan och avser att flyga med förnybart bränsle motsvarande allt inrikesflyg i Skandinavien år 2030. Flygskatten infördes 1 april 2018 och SAS har under året betalat 260 miljoner kronor i flygskatt.