I en tid då det råder brist på både spannmål, glasflaskor och metallkorkar och inflationen är ett faktum hänger både ölen och de tyska bryggerierna löst, rapporterar Financial Times. 

ANNONS

Det pågående kriget i Ukraina och en stegrande prisbild på livsmedel har nu nått ölbryggerierna i Tyskland, sedan priserna på korn nästintill fördubblats.

Till detta kommer även priserna på glasflaskor och flaskkorkar av metall som även de stigit kraftigt i pris, tillsammans med energi, transport och personalkostnader.

Prishöjning på öl att vänta

Hittills har de tyska bryggerierna kunnat stävja krisen tack vare långvariga leveranskontrakt, vilket gör att priserna ut mot kund inte stigit över smärtgränsen. Än. Om priserna inte stabiliseras under de kommande månaderna kan en prishöjning för landets öldrickare dock bli ett faktum.

Detsamma gäller över hela euroområdet där pressen på ölproducenterna alltjämt är stor, vilket återspeglas på deras omkostnader som stigit med 27, 2 procent i år.  Något som än så länge inte drabbar den genomsnittliga öldrickaren, men långsiktigt kommer att krävas om bryggerierna ska överleva de eskalerande priserna på energi och råvaror.

Dricks mindre öl

Detta enligt den regionala handelsgruppen Berlin Brandenburgs bryggeriförening som erfar att priserna på öl kan komma att stiga upp till 30 procent i år, skriver Financial Times. Något som även ekonomer kan skriva på, eftersom det inte skulle vara hållbart för bryggerierna att fortsatt driva sin verksamhet med höjda omkostnader utan att göra prishöjningar ut mot kund.

Som tillägg till prisökningarna lider Tysklands bryggerier även brist på öldrickare, sedan konsumenterna av idag är mer hälsomedvetna och helt enkelt dricker mindre öl.

Med det sagt har den totala ölförsäljningen i Tyskland börjat komma på fötter efter två år av pandemi och nedstängningar. Mycket tack vare återöppnandet av ölfestivaler. Däribland Oktoberfesten som i år väntas kunna servera öl till en 15 procent högre prislapp per liter än de senaste tre åren, skriver Financial Times.

ANNONS
ANNONS

Läs även: Ryssland: Carlsberg och Heineken lämnar landet [Dagens PS]

Läs även: Akut brist på glasflaskor – sluta kasta, börja panta [Dagens PS]