Med kampanjen Sluta tanka havet, hoppas Båtbranschens Riksförbund, Sweboat, att de gamla tvåtaktsutombordarna ska skrotas bort. 

ANNONS

I takt med att den tekniska utvecklingen går framåt, blir den gamla tvåtaktsutombordaren allt mer sedd som en miljöbov.

Med en dålig förbränning som resulterar i att i stort sett 30% av det bränsle du häller i tanken, åker oförbränt ut i vattnet efter dig.

Tvåtakt
Med kampanjen Sluta tanka havet hoppas Båtbranschens Riksförbund att du ska skrota din gamla tvåtaktare. (Foto: Sweboat)

Med kampanjen Sluta tanka havet, hoppas Båtbranchens Riksförbund att du som konsument, ska ta till dig den skadliga effekten som din gamla två-taktare har på miljön.

Försäljningsförbud

Trots att det varit förbjudet att sälja nya tvåtaktsutombordare med förgasare i Sverige sedan 2007, beräknar båtbranschen att det finnas över 150.000 gamla tvåtaktsutombordare med förgasare kvar i Sverige.

Dock säljs fortfarande nya tvåtaktare med gammal teknik till många andra länder i Europa.

ANNONS
ANNONS

Målet är direkt riktat till den enskilde båtägaren, att hen ska ta sitt ansvar och lämna in sin gamla motor till skrotning och sedan ersätta den gamla maskinen med en ny med mer miljövänlig teknik.

Tvåtakt
Kommer konsumenterna att skrota sin tvåtaktare så länge den fungerar? Det är nöten som blir svår att knäcka. (Foto: Arkiv)

Argumentationen om att den gamla tekniken är miljö-ovänligare än den nya, har förts under många år. Bekymret är att ansvaret i detta läggs på konsumenterna och producenterna utan att ge några ekonomiska incitament för utskrotningen.

Skrotas en fungerande motor?

Svårigheten i retoriken kring frågan är, att så länge en motor fungerar, har den ett värde på marknaden. För att en fungerande motor ska skrotas ut, måste något led i kedjan se förbi det ekonomiska tapp det innebär.

Antingen konsumenten, som ser miljönyttan större än den privata ekonomiska nyttan, eller handlaren, som ser en möjlighet att göra en god gärning och byta in den gamla motorn och tappa inbytesvärdet till miljöns fromma.

Insamlingen av de gamla motorerna ska ske via nätverket Båtretur, som är ett nationellt nätverk för miljömässigt korrekt insamling och återvinning av fritidsbåtar. Bakom nätverket står SweBoat i samarbete med Stena Recycling och Båtskroten Sverige AB.

Läs också:

Mer om kampanjen här

ANNONS
ANNONS

Ny form på utombordaren ger möjligheter [Dagens PS]