Elektrifieringen i båtvärlden går framåt med ett allt bredare utbud på eldrivna alternativ i sjölivet, en trend som mycket väl kan drivas på ytterligare med tanke på det höga priset på drivmedel.

ANNONS

I nedanstående intervju får du ta del av Jan Dudas syn på elektrifieringen i båtbranchen. Jan Dudas Greenline Yachts, som vi skrivit om ett flertal gånger förut, arbetar med hybridbåtar sedan 10 år tillbaka.

Båtbranschen ligger långt efter bilbranschen trots att det finns laddningsmöjligheter i varenda gästhamn. Varför tar det så lång tid för båtbranschen att anamma elektrifieringen?

”Det går inte riktigt att jämföra bil och båt då bilar rullar lätt medan en båt kämpar i vattenmotstånd. Ungefär som att i en bil slira på ettans växel i tjock lera. Eller som att gå snabbt genom vatten, har man någon gång försökt gå fort i en pool så vet man hur stort motståndet är”, säger Jan Duda och fortsätter:

”För större fritidsbåtar mellan 5–15 ton som vi tillverkar idag är merparten hybrider. För helt eldriven båt krävs att man begränsar sina resor eller har tillgång till ett laddningsnätverk.”

”Men för den som till exempel har egen brygga och rör sig i närområdet kan det fungera bra. De laddningsmöjligheter som idag finns i de flesta gästhamnar fungerar bra till våra hybridbåtar som då laddas på några timmar.”

”För en helt eldriven båt med 80 kWh batterier eller mer får man då ladda hela helgen i ett vanligt enfas uttag. Här behövs helst 32 ampere för att få en snabb laddning vilket få hamnar idag har.” fortsätter Jan

ANNONS
ANNONS

”Som tillval finns idag räckviddsförlängare i form av en dieselgenerator om det behövs reservkraft och det är långt till närmsta eluttag. Men då försvinner självklart en del av vitsen med eldriften.”

”Förutom räckviddsångesten är fördelarna dock många med tyst drift, os och vibrationsfritt och minimala servicekostnader. Allt är rent och fint i maskinrummet vilket också är trevligt.”, beskriver Jan, något som redaktionen kan intyga från tidigare tester.

Greenline 40
Design och hållbart, så vill Greenline profilera sig. Med sin 40-fotare bevisar man det. Formspråket är såväl klassiskt som eget. (Foto: Greenline Yachts)

Vad tror du om de närmaste årens utveckling – sker det stora skiftet i båtbranschen nu eller kommer det fortsatt vara ett stort motstånd till att ställa om mot ett hållbart båtliv?

”Framtiden tror jag beror på hur snabbt vi kan få fungerande laddningsnätverk. Stockholms skärgård bör ha de bästa förutsättningarna och mycket är på gång. När allt är klart kommer jag absolut sponsra de första båtarna för att få i gång försäljningen.”, svarar Jan.

”Vi utvecklas kontinuerligt och presenterar nästa år Generation 6 av vårt hybridsystem som nu utvecklats under 12 år och sitter i tusentals båtar redan. Nästa steg är en lösning där hybridlinan kan eftermonteras på fler båtar”, säger Jan om Greenlines utveckling.

”Det är en billig och bra lösning där man får lugnet och långsam färd i 5–6 knop i 20–40 sjömil beroende på batterikapacitet. Vid behov av mer kraft som vid dåligt väder eller snabbare framfart har man dieselmotorn som en trygg grundkälla.”

ANNONS
ANNONS

”Fördelen är då också att man vid dieseldrift får snabb laddning av batterierna då elmotorn åker med som en kraftig generator i vårt hybridsystem”, avslutar Jan Duda.

Vi kan konstatera att för Greenlines del är det hybriddrift som gäller. Det återstår att se om det gäller övriga båtbranschen. Vi ser med spänning fram mot att se hur den fossila omställningen sker till sjöss.

Läs även: Hybridbåten Greenline 40 utan laddångest [Dagens PS] 

Läs mer: Greenline Yachts hemsida [Greenline Yachts]