Upprop: Dags att rädda den 127-åriga skönheten S/Y Gandul

Uppdaterad: 15 feb. 2022Publicerad: 08 feb. 2022
Fantastiska bilder tagna 1896 av Hjalmar Richnau. Här syns S/Y Gandul med nr 26 i storseglet. En svensk kulturskatt som du nu kan hjälpa till att rädda. De övriga båtarna på bilden är 19. Oriella, 22. Gerd, 28. Rower, 23. Lorelei. (Foto: Renoveringsfonden)

Gammal kärlek rostar som bekant aldrig. När det gäller gamla träbåtar skulle man kunna säga att kärleken heller aldrig drabbas av röta. Så var det för S/Y Ganduls senaste ägare som inte kunde slita sig från den smäckra skönheten.

ANNONS
ANNONS

Han ägde båten i två omgångar, fram till sin plötsliga bortgång i Schweiz våren 2020. Det är inte meningen att man ska överleva sin båt och helst ska man ordna till det för de efterlevande.

En historia som började 1894

S/Y Gandul långa historia började redan förrförra seklet och trots ett långt liv fullt med strapatser i havet och på land möter den här båten hela tiden nya utmaningar.

Ovillig har den hamnat i ett dödsbo och blivit fast i en utdragen bouppteckning. Medan tiden går ligger S/Y Gandul ensam kvar vid bryggan lämnad åt sitt öde.

En skam att en av Sveriges äldsta seglande yachter bara lämnats vind för våg. Tack vare entusiaster som själva arbetat och lagt ut pengar för hennes omhändertagande så har hon nu tillfälligt räddats. (Foto: Martin Prieto Beaulieu)

ANNONS
ANNONS

Inte ägarens vilja att överge den 127-åriga klassikern

Arvtagarna, kan inte göra något i väntan på att de Schweiziska myndigheterna gör sitt jobb. En komplicerad situation. Båten behöver ju skötas, man kan inte bara överge den.

Det gör ont i själ och hjärta att se hur denna 127-åriga kulturskatt hanterats i väntan på bouppteckning efter tidigare ägare. (Foto: Martin Prieto Beaulieu)

Det är i alla fall inte ägarens vilja vilket kan intygas av dem som kände honom. Och den som vet mer om S/Y Gandul:s historia blir lätt också engagerad i dess öde.

Legenden August Plym byggde henne

S/Y Gandul byggdes 1895 på Stockholms Båtbyggeri i Liljeholmen av självaste August Plym på uppdrag av Kungliga Svenska Segelsällskapet, KSSS.

Artikel i Tidning för Idrott nr 49, 1894. (Foto: Martin Prieto Beaulieu)

ANNONS

Ett sällskap med anor från 1830-talet och därmed ett av världens äldsta båtsällskap som dessutom har Sveriges Konung som högsta beskyddare. Det var sällskapets tredje s k lottbåt. Lotterier med en båt i vinst var ett vanligt förekommande sätt att finansiera båtklubbarnas verksamhet på den tiden.

På det ordinarie höstmötet 1894 beslutade sällskapet att beställa 1895 års lottbåt och gav uppdraget till en kommitté som satte igång med arbetet.

3 500 kronor för en färdig segelyacht

Kommittén beslutade tre dagar senare att ge uppdraget till Axel Nygren som senare förutom ritningar även lämnade in ett offert från Stockholms Båtbyggeri på 3500 kronor för en segelklar yacht per den första maj 1895.

Geniet Axel Nygren ritade henne

Båtkonstruktören Alex Nygren ritade Gandul enligt den så kallade “kubregeln” som var en av många kappseglingsregler från slutet av 1800-talet.

ANNONS

Originalritningarna finns inte bevarade, de förstördes förmodligen när Liljeholmsvarvet brann 1904. Denna ritning är utarbetad med hjälp av uppmätning och ursprunglig modell, 1943 av Gunnar Lund och finns i Sjöhistoriska Museets arkiv.

Flera av dessa båtar seglar alltjämt, Aziza, Alca och Gunlög t.ex. som också byggdes enligt samma regel. Kubreglen gav båtarna en kännetecknande profil med överhängen i både för och akter.

Först med kombination av trä och järnspant

S/Y Gandul byggdes delvis enligt kompositmetoden, en kombination av trä och järnspant, något som August Plym experimenterade på den tiden och var först i Sverige att använda.

Metoden kan ses idag på S/Y Gandul som midskepps har två ekspant mellan järnspant. Tekniken gav en stark och lätt konstruktion som även möjliggjorde en bordläggning som inte behövdes drevas.

Artikeln i Tidning för Idrott Nr 23 6 juni 1895. (Foto: Martin Prieto Beaulieu)

ANNONS

I det skriftliga källmaterialet som finns bevarad kan man läsa vad man redan då tyckte om båten.

…under sällskapets pingstsegling debuterade som en särledes snabb seglare, är nu förlagd i sällskapets hamn vid Kastellholmen, midt för klubbhuset. Den nätta fartyget, hvarom T. f. l. förut lemnat en del uppgifter, utmärker sig för en särledes vacker konstruktion och ett väl utfördt arbete. Konstruktör är som bekant ingeniören Axel Nygren och Stockholms båtbyggeriaktiebolag har bygt fartyget. (Tidning för Idrott Nr 23 6 juni 1895)

 

Ursprungligen gaffelriggad

S/Y Gandul var ursprungligen gaffelriggad men på 30-talet blev hon omriggad till bermudarigg. Bermudariggningen gjorde man med originalmasten, men den gav en betydlig mindre segelyta än vad som var tänkt.

Väldokumenterad ägarlängd

S/Y Gandul har haft många ägare och ägarlängden är väldokumenterad. Stadsmäklaren John Håkansson vann utlottningen men sålde den vidare till häradshövdingen K. Tigerschiöld (Rätt initialer ska vara H efter Hugo Edvard Tigerschiöld) och det var han som döpte båten till Gandul.

I KSSS årsbok 1830-1930, framgår vem som vann utlottningsbåt Nr 3 och vilka som ägde S/Y Gandul därefter. (Foto: Martin Prieto Beaulieu)

Efter många ägarbyten hamnade den bland annat I Saltsjöbadens Sjöscoutkårs ägo på 50-talet.

Seglat på många hav

S/Y Gandul har haft många hemmavatten och seglat på Siljan, Stockholms skärgård och mellan 1997 och 2009 var hon en period i Norge.

1997 hamnade hon på land och blev kvar i sju år. Vi vet vad som händer med träbåtar när de stannar på land i längre perioder.

ANNONS

Omfattande renovering till original

Efter detta krävdes det en omfattande renovering för hundratusentals kronor och många arbetstimmar varav många var ideella av hängivna träbåtsentusiaster. S/Y Gandul återställdes till ursprungligt utseende.

S/Y Gandul återställdes till ursprungligt utseende. En överbyggnad, sittbrunn och separat rorsmans brunn precis som den såg ut när den lämnades över till KSSS maj 1895. ( Foto: Martin Prieto Beaulieu)

En överbyggnad, sittbrunn och separat rorsmansbrunn precis som den såg ut när den lämnades över till KSSS maj 1895.

Mycket hög kvalitet

Bordläggningen hade klarat sig ganska väl genom åren och endast en mindre del, ca 10 %, behövde bytas ut, ett bevis på August Plym utmärka näsa för bra material och konstruktionsskicklighet, en kvalitet som sällan har överträffats. Dock fick man byta ut samtliga järnspant och mellanliggande ekspant.

ANNONS

Senare fick S/Y Gandul en aluminiummast som gav henne en större segelyta. Med det kom hon till sin rätt i seglingssammanhang igen.

Man kan inte påstå något annat än att dessa linjer är utsökta. (Foto: Claes Berglund)

Men tiden som alltid tar ut sin rätt, redan 5 år efter renoveringen är det dags igen att se över båtens skick och se vad som behöver följas upp.

Besiktning och underhållsplan

2013 gör Thomas Larsson, en av Sveriges bästa båtbyggare, en ny och omfattande besiktning av S/Y Gandul.  Målet var att skapa en underhållsplan med fokus på skrov och däck.

Det är denna plan som man idag 2021 utgår ifrån när båten än en gång ska ses över och återställas.

ANNONS

“Direkt aktion” i syfte rädda ett kulturarv

Denna kulturhistoriskt värdefulla båt har nu fastnat i en administrativ stiltje. Ansvariga advokater och myndigheter i Schweiz svarar varken på mail eller samtal.

Situationen ger inget annat utrymme än en “direkt aktion”. En metod som kanske inte alla gillar men som i flera tidigare fall räddat värdefulla kulturarv.

Vi ska inte uppmana någon att inte följa lagar och regler, men här handlar det om att rädda en unik segelbåt från 1895.

Renoveringsfond tagit över ansvaret

Med detta som bakgrund har Skärgårdskryssareförbundets (SSKF) Renoveringsfond tagit över ansvaret för båten.

ANNONS

Upptagen och i säker förvar hos Blombergs Båtvarv under överinseende av Renoveringsfonden. (Foto: Martin Prieto Beaulieu)

Ett gäng hängivna och plikttrogna volontärer, Ulf Aronsson, Hans Samuelsson, Lars Nordlund, Bobby Cyrus och Tor Hedvall, ryckte ut och ser till så att S/Y Gandul inte förfaller, betalar varvsavgifter, ordnar upptagning och täcker båten för vintern och ger S/Y Gandul den omvårdnad hon behöver.

Ett ansvar som inte ska ligga på privata entusiaster

En ansvarsfull åtgärd som egentligen borde ligga på Riksantikvarieämbetet men där det idag tyvärr saknas både ansvar, kompetens och resurser för att sköta uppgiften.

Varför inte koppla in UD redan nu så att detta inte utvecklas till en diplomatisk kris mellan Sverige och Schweiz?

Ska man låta kulturarvet förfalla?

Ska inte vårt Statsöverhuvud och tillika beskyddare i KSSS, H.M. Konung Carl XVI Gustaf, visa sitt intresse?

Det handlar ändå om KSSS äldsta båtar som fortfarande seglar. En sak är säker, vi kan inte enbart förlita oss på ideella och frivilliga insatser framöver om vi ska rädda vårt gemensamma kulturarv.

Det vore bra med en anmälningsplikt om man ser en äldre båt förfalla, eller åtminstone en tydlig policy ute hos båtklubbarna. De ansvariga myndigheterna borde få verktyg och stöd i lagen för att rycka in.

Det är med gamla träbåtar som det är med djur- och växtarter, när de försvinner, så försvinner de för alltid!

Frivilliga insatser har hitintills räddat kulturskatten S/Y Gandul (Foto: Martin Prieto Beaulieu)

Låt oss alla hjälpa till att rädda S/Y Gandul

Nu söker Renoveringsfonden efter en ny och lämplig förvaltare till denna historiska jakt. Om du eller ni är en av dessa vore det bra att ta kontakt med Tor Hedvall via [email protected] omgående.

Oavsett vem som slutligen får båten är den fortfarande ett Svenskt kulturarv och den ska hanteras som sådant.

Kulturskatten S/Y Gandul

Förvaltas av:   Renoveringsfonden sedan 2020
Båttyp: Kubregeln
Byggnadsår:  1895
Konstruktör:  Axel Nygren
Varv:  Stockholms Båtbyggeri
Ort:  Liljeholmen
Löa:  11,2 m
Lwl:  7,5 m
Bredd:  2,2 m
Djupgående:  1,5 m
Deplacement:  4 ton
Material i skrov:  Furu
Däck:  Duk
Riggtyp: Bermudarigg
Segelyta(stor+fock): 40 kvm
Vinterplats:  Ramsö

Gandul under fulla segel. Här en bild från Sail Yacht Society som visar henne i aktion (Fotograf Jorma Rautapää)

Fakta om Renoveringsfonden:

Svenska Skärgårdskryssareförbundets renoveringsfond startades 1993 genom att man tog överskottet av medel från de senaste veteranbåtsfestivalerna och skapade en fond.

Därefter har fonden fylls på med bidrag från SSKF:s årsavgift. Renoveringsfonden har en egna stadgar, egen styrelse och fungerar som en stiftelse. Styrelsen består idag av Tor Hedvall (Ordförande), Jan Pettersson (Sekreterare), Hans Samuelsson(Kassör), Thomas Larsson, Eva Berglund-Thörnblom och Kjell Eldered .

Renoveringsfonden arbetar för att samla in pengar och sedan ge ut dessa i bidrag, inte nödvändigtvis i form av pengar utan oftast i form av besiktningar, rådgivning, hantverkshjälp, mm. Bidragen går i första hand till renoveringar av skärgårdskryssare och andra långsmala segelbåtar.

Genom åren har stöd även utgått till andra typer av klassiska segelbåtar och medlemmar i andra föreningar. Sedan starten 1993 har över 250 båtar fått stöd vilket gör Renoveringsfonden till en av landets i särklass viktigaste aktörer när det gäller att bevara klassiska segelbåtar.

Förutom att bidrag med hjälp delar ut Renoveringsfonden årligen två erkännanden i form av hedersplaketter. Dels för förtjänstfullt bevarande och dels för förtjänstfullt renoverande. Renoveringsfonden har mottagit donationer av hela båtar, omhändertagit och köpt in båtar för att undvika att de förfars för att senare placera hos en lämplig ny förvaltare.

I samarbete med Träbåtssällskapet Skeppsmyran på Gröndalsvarvet ordnar Renoveringsfonden årligen en mycket uppskattad träbåtsrenoveringskurs.

Du är välkommen att stödja Renoveringsfonden genom bidrag, sponsring eller testamentera en gåva. Du är även välkommen att nominera kandidater till Renoveringsfondens plaketter för förtjänstfullt bevarande och för förtjänstfullt renoverande.

Svenska Skärgårdskryssareförbundets Renoveringsfond

Tackjärnsvägen 2
168 68 BROMMA
Bankgirot 188-2273

Relaterade artiklar:

Vackra Ballad – en 70-årig familjeklenod Dagens PS

Athena – Wallenbergs OS-dröm till salu. Dagens PS

ANNONS
ANNONS
Martin Prieto Beaulieu
Martin Prieto Beaulieu

Marinarkeolog med stort intresse för träbåtar och det flytande kulturarvet.

Martin Prieto Beaulieu
Martin Prieto Beaulieu

Marinarkeolog med stort intresse för träbåtar och det flytande kulturarvet.

ANNONS
ANNONS