Storbritanniens nytillträdde premiärminister Rishi Sunak har ett omöjligt uppdrag framför sig med den brittiska budgeten, menar flera bedömare. Väljarkåren och finansmarknaden har olika krav, samtidigt som oppositionspartiet Labour får allt större övertag.

ANNONS

Först kom Liz Truss och hennes finansminister Kwasi Kwarteng och lade fram ett paket som omfattade stora och helt ofinansierade skattesänkningar.

Botten gick ur Storbritanniens börser och investerare drog sig tillbaka. Efter några veckor krävde man Truss avgång.

Nu kommer Rishi Sunak och hans finansminister Jeremy Hunt i stället med all sannolikhet att lägga fram en budget som innebär finansierade skattehöjningar. Men det sker samtidigt i kombination med nedskärningar i den offentliga budgeten.

Bloomberg skriver att Rishi Sunak ”måste blidka finansmarknaderna med ett paket av utgiftsnedskärningar och skattehöjningar, samtidigt som det gör väljarna missnöjda”.

Rishi Sunak ska skära minst 50 miljarder pund

Sedan tidigare är det känt att Sunak har för avsikt att skära ned de offentliga utgifterna med 50 miljarder pund, eller cirka 617 miljarder kronor.

ANNONS
ANNONS

Hunt är angelägen om att återställa Storbritanniens trovärdighet för investerare, men Sunak vet om att väljarna kommer att straffa en sådan politik.

Låg- och medelinkomsttagare i Storbritannien drabbas redan hårt av inflation och stigande räntor. Och redan nu leder Labour i opinionsmätningarna.

Samtidigt är man orolig för att ta till stödpaket, eftersom det finns ett mål om att sänka inflationen. Då behöver regeringen få ner efterfrågan.

Smygåtgärder kan bli lösning

Bloomberg har intervjuat tjänstemän som är insatta i arbetet med budgeten och som säger att Sunak vill minska utgifterna med mellan 50 och 60 miljarder pund.

Av dem kommer sannolikt 35 miljarder att bestå av nedskärningar i utgifter och 25 miljarder av skattehöjningar.

En sannolik strategi blir att göra mindre justeringar fördelat på många olika poster i budgeten, företrädesvis där de inte i förstone märks så tydligt.

ANNONS
ANNONS

Sannolikt kommer man också att flytta inkomstgränsen för när man behöver betala skatt, så att fler låginkomsttagare blir skattepliktiga.

Enligt en del bedömare är det också sannolikt att man börjar med att minska på kapitalutgifter, bland annat utgifter för vägar och broar. I de flesta fall kan investeringarna där nämligen vänta.

Läs också:

Rishi Sunak betalar inte – batteriföretag kollapsar [Dagens PS]