EU har godkänt ett vätgasprojekt och kommer dela ut motsvarande 56 miljarder kronor. Projektet som kommer delas av 13 medlemsländer innehåller en utbredd vätgasinfrastruktur med produktion, lagring och transport. Unionen vill därmed bryta sitt gasberoende så fort som möjligt.

ANNONS

Projekten som går under namnet IPCEI Hy2Use kommer finansieras genom de 13 medlemsländerna och uppgår till 5,2 miljarder euro eller runt 56 miljarder kronor, skriver CNBC.

EU kan även skjuta till ytterligare sju miljarder euro från den privata sektorn.

Storskaliga elektrolysörer i vätgasprojekt

Enligt EU-kommissionen kommer projektet stödja byggandet av ”storskaliga elektrolysörer och transportinfrastruktur för produktion, lagring och transport av förnybart och koldioxidsnålt väte.”

Fokus kommer ligga på att hitta en hållbar teknik för integrering av väte i industriella processer i flera sektorer som till exempel glas, cement och stål.

Komma tillrätta med sitt gasberoende

Den nya satsningen är ett sätt för EU att komma tillrätta med sitt gasberoende.

”IPCEI förväntas öka tillgången på förnybart och koldioxidsnålt väte, och därigenom minska beroendet av naturgasförsörjningen”, uppgav EU-kommissionen i ett uttalande.

Det nya projektet kan skapa 3,5 gigawatt elektrolyskapacitet och kommissionen har tidigare sagt att man vill se 40 GW förnybara väteelektrolysatorer installerade i EU till 2030.

ANNONS
ANNONS

Att EU har siktet inställt på väte råder det alltså ingen tvekan om. Unionen ska producera tio miljoner ton förnybart väte om året från 2030 – enligt EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen.

I de planerna ingår att skapandet av en europeisk vätebank. För att nå målen ”måste vi skapa en marknadsgarant för väte, överbrygga investeringsklyftan och koppla samman framtida utbud och efterfrågan”, sa Ursula von der Leyen förra veckan.

Läs även: Konstgjorda löv ska producera vätgas [Dagens PS]