Brasilien överraskade oljebolag när en tillfällig skatt på oljeexport infördes. Shell och en grupp utländska oljebolag har lämnat in ett föreläggande mot skatten.

ANNONS

Ett förläggande mot Brasiliens nya tillfälliga skatt på oljeexport riskerar att bli en offentlig rättsstrid mellan oljebolag och den brasilianska regeringen, det rapporterar Bloomberg.

Skatt kan kyla ned investeringar

En sådan rättsstrid kan Skada Brasiliens rykte som den petroleumrika nation i Latinamerika som välkomnar utländska oljeproducenter och respekterar sina avtal med dem.

Om Brasiliens trovärdighet urholkas kan det drabba årliga oljeindustri-investeringar på 20 miljarder dollar, cirka 212 miljarder kronor, i landet.

Rädsla för permanent skatt

Brasilien tillkännagav den nya exportskatten på 9,2 procent den sista februari. Den är planerad att gälla i fyra månader, men det finns oro för att den ska bli permanent.

Medan en översyn genomförs har den brasilianska regeringen även stoppat planerade försäljningar av oljefältsrättigheter och raffinaderier, till ett värde av cirka 2 miljarder dollar, ungefär 21 miljarder kronor.

ANNONS
ANNONS

Detta trots att köparna redan hade säkrat medel för att slutföra transaktionerna som den tidigare regeringen hade undertecknat.

Oljebolag kan tänka om

De här förändringarna i politik kan få oljebolag att tänka om när de investerar flera miljarder i Brasilien, som år 2021 rankades som världens åttonde största oljeproducent, enligt US Energy Information Administration.

Den brasilianska regeringens senaste drag markerar ett avsteg från den allmänt tillmötesgående hållningen mot investerare som präglade president Luiz Inacio Lula da Silvas första presidentperiod mellan 2003 och 2010.

Sedan han tillträdde i januari har han offentligt kritiserat centralbanken för att den håller räntorna höga och menat att det kväver ekonomin. Han har även ifrågasatt om banken ska vara autonom.

Vill utnyttja de oväntade vinsterna

Precis som många andra världsledare vill Luiz Inacio Lula da Silva utnyttja oljeindustrins oväntade vinster för att stödja de offentliga finanserna och få igång tillväxten.

ANNONS
ANNONS

Han har offentligt beklagat det tidigare oljemonopolet Petrobras rekordutdelningar som betalats till aktieägare och sagt att bolaget i stället borde återföra vinsterna till ekonomin.

Vill du läsa de senaste nyheterna om ekonomi och företag? Så här enkelt får du vår kostnadsfria nyhetstjänst.

Läs mer: Upploppet angrep statlig olja – stoppades av polis [Dagens PS]