Det är tillverkningsindustrin, industrinära tjänster och delar av detaljhandeln som har drivit ekonomins återhämtning i Coronapandemins spår. 

Teknikföretagen räknar med att efterfrågan bland konsumenter kommer flyttas från varor till besöksnäringar när väl ekonomierna öppnar upp igen. Men mycket talar för att industrin behåller rollen som bästa motor, det skriver Teknikföretagen i sin konjunkturprognos.

Efter smällen i samband med Coronakrisen har världsekonomin kraftigt gått tillbaka och Teknikföretagen räknar med att den globala BNP:n kommer öka med 5,5 procent under 2021, efter rekordraset på 3,8 procent 2020.

Svagt 2020 ger överhängseffekt

”Mycket av årets tillväxt kan tillskrivas en kraftig överhängseffekt – cirka 3 procentenheter – från det svaga 2020. Efter en förväntad kraftig rekyl under andra halvåret i år i samband med lättade coronarestriktioner räknar vi med en gradvis avmattning framöver”, säger Teknikföretagens chefekonom Mats Kinnwall till TT.

Under 2022 avtar global BNP-tillväxt till 3,5 procent och dessa tillväxttakter räcker tyvärr inte för att BNP ska återta det som förlorades 2020.

Sverige har klarat krisen bra

Trots ett BNP-tapp med 2,8 procent under 2020 har Sverige klarat Coronakrisen ganska bra, jämfört med liknande ekonomier. Det beror bland annat på att Sverige inte stängde ned ekonomin på ett lika drastikt sätt som flera andra länder i Europa.

”Svensk ekonomi har gynnats av en relativt väl positionerad tillverkningsindustri, som i sin tur givit draghjälp till den stora industrinära tjänstesektorn. Vi räknar med att industrin, direkt och indirekt via industrinära tjänster, även fortsätter att driva på Sveriges ekonomi de närmaste åren”, säger Mats Kinnwall till TT.

Industriproduktion väntas öka 9 procent

I år förväntas industriproduktionen öka med 9 procent och nästa år med 4,5 procent. I teknikindustrin väntas ökningen bli 12 respektive 5 procent. I samband med att Coronarestriktionerna lättar finns det dessutom förutsättningar för en stark utveckling av konsumtionen.

ANNONS
ANNONS

Teknikföretagen räknar sammanlagt med att svensk BNP växer med 4,5 procent under 2021 och med 3 procent under 2022. På grund av de flaskhalsar som har uppstått globalt och de extrema prisrörelser som förra vårens akuta kris orsakade kommer inflationen öka på kort sikt, både globalt och i Sverige.

Teknikföretagen tror inte att det här är inledningen på en period av bestående hög inflation.

Läs mer: Nordea: ”Krisen är bakom oss”