Norconsult och Dr. techn. Olav Olsen har tilldelats tre förprojekteringsuppdrag av norska Statens vegvesen, SVV, för färjefri E39 utmed Norges västkust.

Projekteringsuppdraget handlar om tre utmanande färjeförbindelser för Halsafjorden och Sulafjorden i Møre och Romsdal fylke. Norconsult och Dr. techn. Olav Olsen har tillsammans tilldelats uppdrag för broförbindelser. Arbetet som utförs kommer att utgöra beslutsunderlag för val av brokoncept för Halsafjorden och Sulafjorden.

Läs mer: Norconsult projekterar kraftverk [Dagens PS]

ANNONS
ANNONS