Solcellsbolaget Hemsol har i en sammanställning räknat ut att solenergi kan täcka två tredjedelar av energibehovet för svenska småhus. Företaget skriver att potentialen för solceller har ökat tydligt från förra året. 

Undersökningen presenteras i en pressrelease.

Förra året hade högst potential hittills för solenergiproduktion i Sverige. Den samlade potentialen ökade med hela 5,6 % från föregående år. HemSols solcellsindex visar hur mycket solel Sverige skulle kunna generera om alla småhustak förseddes med solceller.

Men hur stor skillnad kan solceller egentligen göra? För att på ett överskådligt sätt visa solcellernas potential i Sverige har därför Hemsol.se tagit fram ett solcellsindex.

Deras solcellsindex visar hur mycket solel som skulle kunna produceras årligen av Sveriges småhusägare. Till skillnad från vad många tror så har Sverige mycket goda förutsättningar för solenergiproduktion. Långa sommardagar och ett svalt klimat är grunden för en hög globalinstrålning och en hög effektivitet för solpanelerna, som blir mer effektiva i lägre temperaturer

Ingen jätteskillnad mellan Sverige och Tyskland

”Många tror att Sverige skulle vara betydligt sämre lämpat än ett centraleuropeiskt land som exempelvis Tyskland. För en optimalt placerad solcellsanläggning så är skillnad mellan Stockholm och Berlin runt 8% i solinstrålning per år. Det är en försumbar skillnad om man tänker på hur etablerat konceptet med solceller på villan är i Tyskland”, säger William Bergmark, medgrundare av HemSol.

I sin rapport för 2020 skriver Hemsol att solcellsindex för 2019 var 174. Indexet anger hur mycket el Sveriges samtliga småhus hade potential att producera under föregående år. Indexet utgår från att alla småhus skulle installera en för året genomsnittlig solcellsanläggning – vilket för 2019 innebär en effekt 9.22 kWp, vilket motsvarar ungefär 30 st solpaneler.

Två tredjedelar av energibehovet kan täckas

Kartläggningen visar att den samlade produktionen skulle kunna uppgått till 17,4 miljard kWh, vilket motsvarar ungefär 65 % av det totala energibehovet för Sveriges samtliga småhus.

ANNONS
ANNONS

”Det skulle helt klart vara en stor skillnad för den svenska energimixen. I praktiken skulle såklart elnät behöva dimensioneras för detta. Vi skulle även behöva hitta effektivare lösningar för att ta tillvara på den stora energi som skulle produceras dagtid under sommarmånaderna”

Se hela undersökningen här.