Konsumentverket ska ta hjälp av externa aktörer för att öka intresset för miljömässigt hållbar konsumtion, skriver Aktuell Hållbarhet.

Myndighetens upplysningstjänst ”Hallå konsument” har inte fått tillräcklig genomslagskraft och därför vill regeringen att Konsumentverket breddar sin tjänst och söker samverkan med aktörer som vill bidra till att öka en miljömässigt hållbar konsumtion.

”Alltfler konsumenter vill agera miljömässigt hållbart, men vet inte alltid hur de ska gå tillväga. En förstärkt samverkan med fler aktörer, till exempel med civila samhällets organisationer och andra aktörer på lokal nivå kan bidra till att informationen når fler och att den blir mer målgruppsanpassad”, säger civilminister Lena Micko (S) i en kommentar, enligt Aktuell Hållbarhet.

ANNONS
ANNONS

Läs hela artikeln.

Läs även: Cirkulär ekonomi utmaning för svenska företag [DagensPS.se] »