Cirkulär ekonomi är en utmaning för bolagen och enligt en studie har enbart hälften av Sveriges 20 största företag satt upp mål inom den hållbara ekonomin. Enbart ett företag har satt upp ett övergripande mål om att bli en cirkulär verksamhet.

Ämnet uppfattas ofta som brett och abstrakt av företagen.

Enbart Ikea har övergripande mål

I en enkät, gjord av Aktuell Hållbarhet, av landets 20 största företag var det bara drygt hälften som har satt upp mål kopplade till en cirkulär ekonomi. Enbart ett företag, Ikea, planerar att bli cirkulärt på ett övergripande plan.

Gemensamt ser företagen cirkulär ekonomi som del i hållbarhetsarbetet, och en viktig del i affärsverksamheten framöver.

Återanvändning i topp 

Återanvändning hamnar i topp när företagen arbetar med för att blir mer hållbara, till exempel på hygien- och hälsoföretaget Essity.

”Vi har flera mål för att driva hållbarhet och cirkularitet, där förpackningsmålet är ett av våra viktigaste mål inom cirkulär ekonomi. Vi ser framför allt att cirkularitet måste genomsyra både internt och externt samarbete för att utveckla nya hållbara lösningar”, säger Susan Iliefski-Janols, hållbarhetsansvarig för produkter och tjänster globalt på Essity, till Aktuell Hållbarhet. 

Hela affärsmodellen

Men för att bli cirkulär måste hela affärsmodellen ses över, och inte enbart utvalda bitar. Det säger Elin Bergman, vice ordförande för organisationen Cradlenet.

”Bara inte företag tror att de är klara bara för att de exempelvis har ett mål för återvinning, det är ungefär som att tro att man är klar med klimatarbetet när man enbart klimatkompenserar”, säger hon.

Insatta företag

Arbetet med den cirkulära ekonomin har precis startat, och till att börja med är det är viktigt att företagen är insatta i begreppet, anser Elin Bergman.

”Det är ofta ett problem att kunskapen på ledningsnivå är för dålig, då blir det svårt att konkretisera arbetet”, säger hon och avslutar:

ANNONS
ANNONS

”Därför är det viktigt att koppla frågan om cirkulär ekonomi till företagets övriga mål.”

Läs mer: Nästa hållbarhetstrend – så förändras marknaden