Efter den senaste tidens marknadsutveckling till följd av Corona har ÅF Pöyry varit tvungna att genomföra ändringar för att mildra framtida effekter på verksamheten. Dessa åtgärder handlar om korttidsarbete, uppskjutna investeringar och även ytterligare kostnadsminskningar, säger AFRY.

ÅF Pöyry har en bred exponering mot flertalet branscher och marknader och en majoritet av leveranserna till kunderna är fortfarande opåverkade. Den svenska fordonsindustrin har emellertid känt av effekterna av Corona och nyligen informerade tre stora kunder en tillfällig minskning av anställdas arbetstid. Som en följd av detta kommer cirka 1 000 konsulter övergå till korttidsarbete, varav de flesta är kopplade till fordonsindustrin. Fordonsindustrin står för cirka 9 procent av ÅF Pöyrys totala intäkter.

Korttidsarbete kommer även att tillämpas för administrativ personal när det är möjligt.

Kostnadsbesparingsprogrammet på 120 MSEK som tillkännagavs i föregående delårsrapport kommer att utökas. Detta görs för att uppnå ytterligare effekter på kort och lång sikt. Investeringsprogrammet för en ny systemplattform ses över och anpassas efter rådande situation.

”En fortsatt hög efterfrågan på hållbara lösningar”

– Vi följer utvecklingen noggrant och vidtar nödvändiga åtgärder för att minska eventuella negativa effekter. Just nu ser vi avtagande volymer hos några av kunderna inom fordonsindustrin och vi vidtar åtgärder som korttidsarbete för att anpassa verksamheten efter deras behov. Trots osäkerheten på marknaden ser vi en fortsatt hög efterfrågan på hållbara lösningar, säger Jonas Gustavsson, VD och koncernchef på ÅF Pöyry.

ANNONS
ANNONS

ÅF Pöyry har tidigare meddelat att de drar tillbaka förslaget om aktieutdelning på grund av COVID-19. Företagets kreditfaciliteter har även förnyats för att stärka bolagets finansiella ställning ytterligare.

 

Structors vd om bolagets situation: “Vi ser inga behov av permittering”