AFRY tecknar avtal med Trafikverket för arbetet med att öka framkomligheten på E4:an till Arlanda.

ANNONS

Trafikverket tilldelar AFRY uppdraget att ta fram en vägplan för Projekt E4, Trafikplats Glädjen, trafikplats Arlanda. Uppdraget värderas till cirka 35 miljoner kronor.

Den aktuella vägsträckan är hårt belastad och regionalt viktig. Antalet körfält ska utökas och ett intelligent transportsystem ska möjliggörs. Det finns även ett identifierat behov av åtgärder för att förbättra vattenkvaliteten och minska miljö- och hälsopåverkan.

Ska inte påverka trafiken

AFRY kommer planera för att alla åtgärder ska kunna genomföras med två körfält öppna i båda riktningarna och med minsta möjliga trafikpåverkan.

”Kapacitetsförstärkningen är en viktig del i att utveckla en säker och hållbar transportinfrastruktur längs E4:an. Vi är stolta över att vårt erbjudande är komplett, med kompetens inom samtliga aktuella teknikområden, något som är viktigt i komplexa projekt, säger Kajsa Rosén, affärsområdeschef Transportation, på Afry i ett pressmeddelande.

ANNONS
ANNONS

Läs mer: Afry förvärvar Numerola i Finland [Dagens PS]