Facebook redovisar en omsättning som var högre än väntat under andra kvartalet.

ANNONS

Omsättningen steg 10,6 procent till 18,687 miljarder dollar (16,89). Utfallet kan jämföras med Bloomberg analytikerkonsensus som låg på 17,307.

Ebitda-resultat blev 9,362 miljarder dollar, väntat 7,630, med en ebitda-marginal på 50,1 procent.

Resultat per aktie hamnade på 1,800 dollar (0,91), vilket är 29,3 procent bättre än analytikerkonsensus som låg på 1,392. Justerat resultat per aktie blev 1,799 dollar (1,99), vilket är 1,8 procent bättre än analytikerkonsensus som låg på 1,768.

En ljuspunkt var annonsintäkterna som ökade mer än väntat. Tillväxten uppgick till 10 procent, jämfört med väntade 7 procent.

Aktien steg kraftigt i efterhandeln. Analytikerkåren har en genomsnittlig riktkurs om 262 dollar på aktien.

ANNONS
ANNONS
Facebook, BUSD Q2-2020 Konsensus Förändring mot konsensus Q2-2019 Förändring
Nettoomsättning 18,687 17,307 8,0% 16,89 10,6%
EBITDA 9,362 7,630 22,7%
EBITDA-marginal 50,1% 44,1%
Resultat per aktie, USD 1,800 1,392 29,3% 0,91 97,8%
Resultat per aktie, justerat 1,799 1,768 1,8% 1,99 -9,6%

Konsensusdata från Bloomberg