En ny studie från WSP visar att grönområden hamnar högst upp på prioriteringslistan över vad som är viktigast att ha nära hemmet.

ANNONS

Analys och teknikkonsultföretaget WSP har gjort en studie som ställde frågan om vad som är viktigast att ha nära sitt hem och grönområden hamnade högre än både livsmedelsbutiker och vårdcentraler.

I sin studie har WSP sammanställt statistik från bland annat Karolinska Institutet, Region Stockholm och SCB med resultatet från två enkätstudier gjorda 2020 och 2021.

Tillgången till grönområden varierar

”Redan tidigt i pandemin kunde vi se att medborgarna hade fått upp ögonen för vikten av grönområden. När vi nu ställer samma frågor igen har dessa trender förstärkts. Samtidigt kan vi konstatera att många storstadsbor helt saknar tillgång till grönytor nära hemmet. Politiker och beslutsfattare kan räkna med ett högre tryck från allmänheten när det gäller dessa frågor, säger Freija Carlstén, landskapsarkitekt LAR/MSA, på WSP i ett pressmeddelande.

Statistik från SCB visar att tillgången till grönområden varierar kraftigt inom landet. Andelen människor som har mer än 300 meter till ett grönområde ligger på mellan 0 och 56 procent i tätbefolkade områden.

Grönska bidrar med viktiga funktioner

Ur ett stadsbyggnadsperspektiv bidrar grönska till viktiga funktioner, som att dämpa temperaturen under heta sommardagar och ta upp vatten under häftiga regn.

Cirka 6 av 10 tillfrågade i WSP:s enkät svarade att de räknar med att besöka ett grönområde, rekreationsområde eller en park en till flera gånger i veckan.

ANNONS
ANNONS

”Kommunerna kommer behöva prioritera och investera mer i dessa typer av miljöer. Men det räcker inte med att bara fokusera på uppiffade parker. Grönskan måste planeras in ur ett mer långsiktigt perspektiv och i flera olika skalor så som integrerad i gatan och mellan husen, urban natur i form av kvartersparker, samt naturområden och nationalparker med kollektivtrafikanslutning, säger Freija Carlstén i pressmeddelandet.

Läs mer: Stadsbor söker sig till grönområden [Dagens PS]