Vattenfall och Preem ska undersöka möjligheterna att snabbt koppla samman havsbaserad vindkraft och vätgas med raffinaderiindustrin på västkusten.

ANNONS

För att möjliggöra en snabb omställning till fossilfria bränslen går nu Vattenfall och Preem in i en studiefas där de ska undersöka möjligheterna att snabbt utveckla en värdekedja där havsbaserad vindkraft och vätgas kopplas ihop med raffinaderiindustrin på Sveriges västkust.

Arbetet görs för att möjliggöra en snabb omställning till fossilfria bränslen och Vattenfall och Preem ser behov av nya samarbeten mellan utsläppsintensiva industrier och fossilfria energileverantörer.

Raffinaderi- och petrokemisk industri

På Sveriges västkust finns en högspecialiserad raffinaderi- och petrokemisk industri samt stor potential för havsbaserad vindkraft. Dessutom finns en stark drivkraft för omställning i hela regionen.

Nyligen presenterades Svenska Kraftnäts planer att bygga ut stamnätet på Sveriges sjöterritorium, bland annat utanför västkusten. Det kommer skapa förutsättningar för Vattenfalls och Preems planer.

”Vår starka och växande portfölj för utveckling av svensk havsbaserad vindkraft, som i dagsläget utgörs av mer än 20 TWh, innebär stora möjligheter. Därför har Vattenfall tagit initiativ till det här konceptet på den svenska västkusten, där havsbaserad vindkraft- och vätgasproduktion kan spela en avgörande roll i omställningen till en fossilfri industri”, säger Vattenfalls vd och koncernchef Anna Borg i ett pressmeddelande.

Preem ställer om

Preem har påbörjat en omställning från fossilt till förnybart bränsle. Fossilfri vätgas möjliggör både minskade koldioxidutsläpp från raffinaderierna och ökad produktion av förnybara drivmedel, som hållbara flygbränslen, förnybar bensin och HVO.

Magnus Heimburg, vd och koncernchef för Preem säger att samhällets behov av förnybara bränslen ökar snabbt, men att tillgången på nödvändig fossilfri vätgas fortfarande är begränsad.

ANNONS
ANNONS

”En ny infrastruktur för vätgas från havsbaserad vindkraft kan snabbt och smidigt öka tillgången, och därigenom skynda på omställningen till en klimatneutral värdekedja och möjliggöra produktion av fem miljoner kubikmeter förnybara bränslen och e-bränslen senast år 2035. Det här kan bara bli verklighet om vi samarbetar och bildar partnerskap”, säger han i pressmeddelandet.

Intresserad av samhällsbyggnad och teknik? Så här enkelt får du vår kostnadsfria nyhetstjänst.

Läs mer: Här byggs gigantiska vindkraftverk till havs [Dagens PS]