Varför måste mobiler ha flygplansläge när vi flyger?

Uppdaterad: 18 apr. 2023Publicerad: 18 apr. 2023
Varför måste vi sätta flygplansläge på våra mobiler när vi flyger?
Varför måste vi sätta flygplansläge på våra mobiler när vi flyger? (Foto: Pixabay)

När vi flyger måste vi sätta våra mobiller, paddor och datorer i flygplansläge, anledningen till att vi måste göra det varierar beroende på vem vi frågar.

ANNONS
ANNONS

Flygnavigering och flygkommunikation är beroende av radiotjänster och sedan 1920-talet har de samordnats för att minimera störningar, det skriver Doug Drury i CNN.

Han är professor och chef för luftfart vid Central Queensland University och skriver vidare att den digitala teknik som nu används är mycket mer avancerad än vissa av de analoga tekniker som tidigare användes.

Kan skapa elektromagnetisk störning

Enligt forskning kan personliga elektroniska enheter avge signaler inom samma frekvensband som flygplans navigations- och kommunikationssystem och skapa en så kallad elektromagnetisk störning.

US Federal Aviation Authority och Boeing undersökte dock 1992, i en oberoende studie, användandet av elektroniska enheter på flygplansstörningar.

De fann inga problem med datorer eller andra personliga enheter under icke-kritiska delar av flygningen, de kritiska delarna av flygningen är start och landning.

ANNONS
ANNONS

Skapade särskilda frekvensbredder

Doug Drury skriver att USA:s federala kommunikationskommission även började skapa särskilda reserverade frekvensbredder för olika användningsområden, som mobiltelefoner samt flygplanskommunikation och navigering.

För att förhindra störningsproblem med flyget utvecklade regeringar runt om i världen samma regler och strategier och sedan 2014 har elektroniska enheter fått vara på sedan 2014.

Varför förbjuds användning av mobiler?

Man kan undra varför flygindustrin, trots att dessa globala standarder finns på plats, ändå fortsätter att förbjuda användande av mobiler när vi flyger.

Ett av problemen handlar om något som du kanske inte förväntar dig, nämligen markstörningar, skriver Doug Drury.

Han förklarar att trådlösa nätverk är sammankopplade med mobilmaster och att de nätverken kan bli överbelastade om passagerare i flygplan som flyger över marknäten använder sina mobiler.

ANNONS

År 2021 flög över 2,2 miljarder passagerare, och det är bara hälften så många som flög år 2019, så kanske har de trådlösa bolagen en poäng här, skriver Doug Drury.

5G-nätverken skapar oro

Övergången till en ny standard för mobilnäten är den största förändringen på senare år, de trådlösa 5G-nätverken har skapat oro inom flygindustrin.

Radiofrekvensens bandbredden är begränsad, fortfarande försöker vi dock lägga till nya enheter till den.

Enligt Doug Drury påpekar flygindustrin att 5G-nätverkets bandbredd ligger väldigt nära det som är reserverat för flyget, vilket kan orsaka störningar på navigationssystem nära flygplatser som bistår vid landning.

Fungerar utan problem i EU

I Australien och USA har flygplatsoperatörer uttryckt oro för flygsäkerheten kopplat till utbyggnaden av 5G, men i EU verkar det ha rullats ut utan problem.

Oavsett är det dock klokt att begränsa användningen av mobiler på flygplan medan man löser problem kring 5G, menar Doug Drury.

För mig, skriver han, handlar problemet med att använda mobiler när man flyger mer om den sociala upplevelsen när potentiellt över 200 passagerare samtidigt pratar i telefon.

Sammanfattningsvis

För att sammanfatta: att använda mobiltelefoner under flygning försämrar inte ett flygplans förmåga att fungera, men kabinpersonalen föredrar att inte behöva vänta på passagerare som talar i telefon när de ska betjäna dem.

5G-tekniken inkräktar på bandbredden för flygplans navigeringssystem och vi behöver mer forskning 5G:s störningar under landning, det skriver Doug Drury i CNN.

Vill du läsa de senaste nyheterna om ekonomi, samhällsbyggnad och teknik? Så här enkelt får du vår kostnadsfria nyhetstjänst.

Läs mer: Flygbolag varnar: 5G hotar flygsäkerheten

ANNONS
ANNONS
Annika Hjerpe
Annika Hjerpe

Reporter på Dagens PS med fokus på bland annat Life Science.

Annika Hjerpe
Annika Hjerpe

Reporter på Dagens PS med fokus på bland annat Life Science.