”Att patienter och anhöriga efterfrågar digital vård hänger ihop med att den ordinarie vården inte fungerar.”

ANNONS

Det skriver Hans Winberg, generalsekreterare på Leading Health Care, och Anna Krohwinkel, forskningschef på Leading Health Care, på Dagens Samhälle.

De menar att sjukvårdsdigitaliseringen ”är här för att stanna”, påeldad av patienter och anhöriga som ser fördelarna med en modernisering av hälso- och sjukvården, samtidigt som entreprenörer driver på och jämför med digitaliseringens framfart i andra tjänstesektorer.

Det finns anledning att se utvecklingen som nu pågår med kritiska ögon, den stora förändringen av vårdsektorn måste regleras på ett sunt sätt, anser dock duon i Dagens Samhälle-artikeln.

”Rätt utnyttjad blir digitaliseringen ett verktyg för effektiv styrning, av godo för patienter och professioner”, heter det bland annat.

Inte minst politikerna måste vara på alterten över det som sker, anser Hans Winberg och Anna Krohwinkel och betonar viken av att anamma den nya tekniken i stället för att dra i nödbromsen så fort något inte fungerar som det kanske borde – och för alla – på en gång.

ANNONS
ANNONS

”En knut som gör det svårt att bejaka utvecklingen är att vi ständigt talar om vård som något homogent. Så är det inte. När erbjudandet om digitala husläkarbesök jämförs med behoven hos de svårast sjuka som behöver slutenvård går debatten lätt vilse.”