Dagens PS

Underrättelsehot mot svenska universitet ökar

Underrättelsehoten mot svenska universitet och högskolor har ökat, lärosätenas öppenhet kompliceras av att forskningsdata behöver skyddas, särskilt nu när allt mer är digitaliserat
Underrättelsehoten mot svenska universitet och högskolor har ökat, lärosätenas öppenhet kompliceras av att forskningsdata behöver skyddas, särskilt nu när allt mer är digitaliserat. (Foto: Pexels)
Annika Hjerpe
Annika Hjerpe
Uppdaterad: 10 jan. 2023Publicerad: 10 jan. 2023

I internationella mätningar av innovation och digitaliseringsgrad hamnar Sverige ofta högt, men Säkerhetspolisen bedömer att underrättelseverksamheten mot svenska läroverk har ökat.

ANNONS
ANNONS

Mest läst i kategorin

För att forskning ska bli framgångsrik behövs både samverkan och öppenhet och Sveriges regering väntar sig att svenska universitet och högskolor ska verka i en internationell miljö, det skriver Riksrevisionen.

Värdefulla forskningsresultat stjäls

Enligt Säkerhetspolisens bedömning har underrättelsehoten mot svenska universitet och högskolor ökat och värdefulla forskningsresultat stjäls.

Den kunskap och information som varje år stjäls från läroverken värderas till stora belopp och mörkertalet är stort, skriver Riksrevisionen.

ANNONS

Senaste nytt

Internationella samarbeten komplicerar

Lärosätenas öppenhet och internationella samarbeten kompliceras av att den forskningsdata som finns på skolorna behöver skyddas, särskilt nu när allt mer är digitaliserat, det rapporterar Tidningen Näringslivet.

Riksrevisionen påbörjar nu en granskning av hur läroverken skyddar forskningsdata från främmande makter.

“Att arbeta med säkerhetsfrågor i en miljö som också är beroende av öppenhet och internationella utbyten kräver kunskap och riskmedvetenhet som inte alltid är självklar i den akademiska världen”, säger riksrevisor Helena Lindberg, skriver Riksrevisionen.

ANNONS

Är en värdefull tillgång

Universitet och högskolor har ofta mycket forskningsdata om, exempelvis, innovationer eller företagshemligheter, och den datan behöver skyddas.

Forskningsdata är en värdefull tillgång och regeringen har noterat att aktörer från främmande makt har försökt stjäla kunskap i syfte att gynna sin egen konkurrenskraft.

Låg kunskap om vad som är skyddsvärt

Det finns flera tecken som tyder på att universitetens och högskolornas informationssäkerhetsarbete är eftersatt och kunskapen om vad som är skyddsvärt är låg.

Riksrevisionens granskning ska visa huruvida läroverkens informationssäkerhetsarbete är effektivt för att skydda forskningsdata.

Säpo pekar ut Ryssland, Kina och Iran

Enligt TN pekar Säkerhetspolisen särskilt ut Ryssland, Kina och Iran som aktiva när det handlar om underrättelseverksamhet mot svenska intressen.

ANNONS

Resultatet från Riksrevisionens granskning ska sammanställas i en rapport som preliminärt ska publiceras i september i år.

Vill du läsa de senaste nyheterna om ekonomi och företag? Så här enkelt får du vår kostnadsfria nyhetstjänst.

Läs mer: 

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Annika Hjerpe
Annika Hjerpe

Reporter på Dagens PS med fokus på bland annat Life Science, hälsa och hållbarhet.

Annika Hjerpe
Annika Hjerpe

Reporter på Dagens PS med fokus på bland annat Life Science, hälsa och hållbarhet.

ANNONS
Egen rådgivning för egenföretagare

Egen rådgivning för egenföretagare. För dig som är egenföretagare ser vardagen och arbetslivet lite annorlunda ut jämfört med en anställd. Därför har Unionen Egenföretagare en speciell medlemslinje för egenföretagare.

Kontakta Unionen
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS