Infrastrukturbolaget Sdiptech listar flera åtgärder för att spara på vattnet i sommar. Mot bakgrund av att vattenbrist hotar i vissa regioner har bolaget satt ihop en lista, som bland annat inkluderar tilltäppning av kranar, hamstring av regnvatten och ändrade odlingsrutiner. 

ANNONS

Sdiptech arbetar bland annat med avloppssystem och vattenrening.

Under augusti riskerar flera områden att uppleva vattenbrist, bland annat Blekinge. När en ovanligt stor del av befolkningen stannar hemma belastas vattenreservoarerna extra.

Sdiptech ger följande råd till hemstrande svenskar som vill underlätta vattensituationen:

  • Se över läckande kranar, vatten- och avloppssystem – på så sätt hindras att rent dricksvatten går till spillo
  • Samla upp regnvatten från takrännor och använd det för att vattna trädgården
  • Vänta med att bada badkar till hösten
  • Placera krukväxter på skuggiga platser under soliga dagar
  • Avvakta med att plantera nytt till i höst

 

ANNONS
ANNONS

Se hela listan i Sdiptech:s pressmeddelande.