Telia har vunnit upphandlingen för att ersätta blåljustjänsten Rakel, skriver sajten Mobil.

ANNONS

Den svenska polisen, sjukvården, försvaret och räddningstjänsten har idag ett eget system för sin interna kommunikation. Anledningen är att deras nät- och telefonsystem ska fungera oberoende av vad som händer i det vanliga nätet. Just nu heter systemet Rakel. Det byggdes upp för mer än tio år sedan och fungerar inte helt tillfredsställande.

Rakel ska få efterträdare

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har en upphandling där uppdraget var att skapa ett nytt, uppdaterat radioaccessnät för tjänster inom mobil datakommunikation till blåljusmyndigheter och andra samhällsviktiga aktörer, skriver Mobil.

Nu meddelar Telia att de har vunnit en del i den upphandling som gjorts. Företaget ska leverera så kallad radioaccess, vilket bara är en del av paketet. Vilken teknik som kommer att användas är inte bestämt.

ANNONS
ANNONS

Läs också:

Förändringar inom Telia – chefer lämnar [Dagens PS]