Sweco har fått i uppdrag att utreda tekniska och biologiska förutsättningar för att miljöanpassa vattenkraft och vattenreglering i Bäveån.

ANNONS

Regeringen har beslutat om en plan för att landets vattenkraftverk ska få moderna miljötillstånd. Ansökningar för omprövning av tillstånden i Bäveån ska skickas in till mark- och miljödomstolen senast den 1 februari 2023.

Sweco ska hjälpa Uddevalla Energi i omprövningen av bolagets fem vattenkraftverk i Bäveån, samt även stötta arbetet med ett privatägt vattenkraftverk samt vattenregleringen av Öresjö. Således blir vattenregleringen i hela systemet utredd.

Inom uppdraget kommer laxens och den akut hotade ålens historiska vandringsmöjligheter kartläggas och utbredningen av flodkräftan och flodpärlmusslan ska utredas, båda dessa arter är hotade. Sweco ska även utreda lämpliga fiskpassager så att fiskarna kan vandra både upp- och nedströms utan att skadas.

ANNONS
ANNONS

Läs mer: Sweco framtidssäkrar elnätet i Stockholm och Uppsala [Dagens PS]