Den ökande e-handeln har skapat brist på lagerlokaler och logistikfastigheter i Sverige. Bristen drar till sig investerare från Tyskland och USA, enligt data från rådgivningsföretaget Newsec.

ANNONS

Pandemin har lett till en ökad e-handel. Det har i sin tur lett till att bristen på lagerbyggnader har blivit synlig, enligt Sveriges Radio.

Max Barclay, Nordenchef för rådgivningsverksamheten, förklarar att Sverige ligger efter övriga Europa på området.

”Pandemin har fungerat som en accelerator. Den har påskyndat vissa processer som vi har sett redan innan. Jag tror att man i högre utsträckning har handlat hemifrån. Vi har en ökande e-handel och därmed har vi också ett ökat behov av logistik- och transport för varor och tjänster”, säger Max Barclay till Sveriges Radio.

På senare år har lager- och logistikbyggnaderna vuxit som segment på fastighetsmarknaden. Idag är det tredje största sektorn efter bostäder och kontor.

Max Barclay förklarar att utbyggnadstakten ändå är lägre i Sverige än i många andra länder, och i ett pressmeddelande förklarar Newsec att utrymmet för att bygga nytt är mindre i Sverige på grund av planbegränsningar och att man inte bygger på spekulation.

”2021 kommer att bli det starkaste året för transaktionsmarknaden i Norden hittills, delvis drivet av de starka investeringarna i logistiksegmentet. Newsecs data visar att industrifastigheter är det överlägset mest populära segmentet bland utländska investerare på den nordiska marknaden. De internationella investerarna står för mer än hälften, 61 procent, av transaktionsvolymen inom industrifastigheter”, skriver Max Barclay i pressmeddelandet.

De flesta som idag investerar i byggnaderna är investerare från Tyskland och USA, men också kanadensare och kineser väljer att satsa på verksamheten.

ANNONS
ANNONS

Läs också:

Fraktproblem sinkar återhämtning i klädhandeln