Årets Bygge 2020 gick till Studenthuset Campus Valla i Linköping som har ritats av White Arkitekter. Det stod klart idag när det prestigefyllda priset delades ut till samhällsbyggnadssektorns främsta projekt. Studenthuset ritades för Akademiska Hus med Peab Sverige som entreprenör, säger White Arkitekter.

ANNONS

Bland tio nominerade projekt var det Studenthuset Campus Valla i Linköping som tog hem segern i tävlingen om de bäst genomförda projekten som branschen har presterat under det gångna året. Studenthuset har certifierats enligt Miljöbyggnad Guld som genomsyras av hållbarhet och innehåller många innovativa lösningar. Bland annat är taket utrustat med solceller och 40 procent av inredningen är återanvänd från den tidigare universitetsbyggnaden.

– De ambitiösa klimatmålen, en tydlig vision och process där vi tillsammans har arbetat aktivt med kostnadsstyrningen har varit viktiga framgångsfaktorer i projektet. Att Studenthuset tilldelas branschens tyngsta pris och verkligen uppskattas av studenterna är det finaste betyg som går att få, säger Linda Mattsson, ansvarig arkitekt på White Arkitekter.

Även Sweco har spelat en stor roll i projektet som omfattat vvs-projektering.

– Det har varit ett jätteroligt uppdrag att arbeta med där Swecos samlade kompetens inom energioptimering och innovativa lösningar verkligen skapat värde, säger Björn Kleist, regionchef Swecos installationskonsulter.

Studenthuset är med sina 1000 studieplatser en identitetsskapande byggnad för hela campus och en attraktiv mötesplats med högsta hållbarhetsprofil. Lösningarna har baserats på Whites praktiknära forskning för att skapa en kreativ miljö som sätter omtanke om människan främst. Dagsljussimuleringar har varit vägledande i utformningen av rummen och valen av material och parametrisk design användes för att skapa den karaktärsfulla röda fasaden som är energieffektiv och ger optimala ljusförhållanden.

– För att kunna nå de högt ställda hållbarhetsmålen har vi bland annat följt ett speciellt hållbarhetsprogram där samtliga teknikdiscipliner deltagit. Att arbeta systematiskt med hållbarhetsfrågorna och integrera hållbarhetsaspekten i alla skeden och alla discipliner är vi vana vid i Sweco. En viktig framgångsfaktor för de höga ambitionerna har dock varit beställarens förmåga att skapa bra förutsättning för effektivt samarbete, säger Björn Kleist.

Juryns motivering:

En tydlig gemensam vision, följd av samverkan mellan alla aktörer, har präglat genomförandet. Projektet har genomsyrats av innovativa lösningar, där bland annat BIM-projektering och parametrisk design har använts på riktigt. En mycket tydlig kostnadsstyrning har möjliggjort den låga byggkostnaden. Vinnaren har fått högst betyg inom samtliga av Årets Bygges bedömningskriterier. Arbetsglädje, stolthet och gott ledarskap har bidragit till att Studenthuset i Linköping nu kan titulera sig som vinnare av Årets Bygge 2020.

ANNONS
ANNONS

 

Så ges nytt liv till kvarteret Torget i Norrköping