I Stockholm och andra storstäder är trafiksituationen med trängsel och höga koldioxidutsläpp ohållbar. Trafiksystemet måste bli effektivare och mer hållbart.

ANNONS

Nu ska stockholmares resvanor kartläggas för att få fram en detaljerad bild av resvanor. Det ska göras i innovationsprojeket Smart, som sker i samverkan med Kista Science City, SL, trafikoperatörerna Nobina, Keolis och Arriva, forskare från statliga RISE, teleoperatören Tre, samt teknikbolagen Bumbee Labs, Ramboll och Savantic.

”Vi undersöker hur olika datakällor kan samlas in, kombineras och användas i syfte att utveckla ett effektivare och mer hållbart trafiksystem”, säger Marcus Weiland, AI-specialist och vice vd på Savantic, i ett pressmeddelande.

Wifi-sensorer i bussar

I Kista har totalt 50 bussar på tre busslinjer utrustats med wifi-sensorer som tillsammans med avancerade algoritmer gör det möjligt att exakt säga var tiotusentals passagerares resor börjar och slutar.

I projektet används även gps- och fordonsdata, artificiell intelligens och mobildata för att kunna visa flöden av fotgängare, cyklister, bilister och kollektivresenärer under hela dygnet på vissa sträckor och i vissa områden.

Använda data bättre

Det har hittills inte varit helt känt hur människor i Stockholm, och i andra storstäder, tar sig till och från olika platser och varför. Projektets syfte är att ta reda på hur data kan användas för att få bättre och mer detaljerad kunskap om människors resvanor.

Tanken är att den metod man kommer fram till sedan ska skalas upp så att den kan ge underlag för att göra hela trafiksystemet mer effektivt, minska bilköer och göra resandet mer hållbart.

”Datadriven planering baserad på informationen om resvanor kan även underlägga utbyggnad av cykelställ på rätt platser, delningstjänster och andra verktyg för att påverka resenärer mot ett mer hållbart resande”, säger Mikael Ranhagen, enhetschef för infrastruktur på Regionledningskontoret i Stockholm i pressmeddelandet.

ANNONS
ANNONS

Intresserad av samhällsbyggnad och teknik? Så här enkelt får du vår kostnadsfria nyhetstjänst.

Läs mer: Cykel- och kollektivtrafik ska förbättras i 15 städer [Dagens PS]